58

Kabinetsplan: Gebruik levensverzekering om hypotheek af te lossen

Verzekeraars wijzen plan af: Ronduit kortzichtig

Het kabinet werkt aan plannen om levensverzekeringen vroeger op te laten nemen. Met het vrijgekomen geld kunnen verzekerden dan hun hypotheek aflossen. Als ze dat doen hoeven ze over de uitgekeerde som geen belasting te betalen.

De NOS stelt:

PvdA-leider Samsom zei voor het zomerreces al dat hij “beklemde vermogens” wilde vrijspelen om in de economie te pompen. Hij hoopt hiermee de consumentenbestedingen een impuls te geven. Levensverzekeringen kunnen nu ook al vervroegd worden opgenomen, maar dan moet er belasting over worden betaald. Na vijftien jaar kan er belastingvrij worden geïnd tot 35.000 euro, en na twintig jaar tot 155.000 per belastingbetaler.

Radio 1 fragment van 25 juni:

De verzekeraars wijzen de plannen, die vanochtend door het Financieele Dagblad zijn onthuld, af:

Het Verbond van Verzekeraars noemt eventuele plannen die in de media zijn verschenen om levensverzekeringen vervroegd in te zetten om hypotheken af te lossen ‘ronduit kortzichtig’. In bijna alle gevallen zal dit niet in het belang van de klant zijn. Tegenover gewin op de korte termijn voor de overheid (minder geld kwijt aan hypotheekrenteaftrek) staat een verlies voor de consument. Die loopt een aanzienlijke opbouw van kapitaal mis (om later mee af te lossen) in zijn kapitaal- of beleggingsverzekering eigen woning. Hij blijft dus met een schuld zitten. Daarnaast loopt de consument na aflossing het voordeel van zijn hypotheekrenteaftrek mis.

Geef een reactie

Laatste reacties (58)