30

Kamer buigt zich over lot publieke omroep

Omroepen krijgen 300 miljoen aan bezuinigingen voor de kiezen ... VVD wil regionalen naar net 3 en Champions League naar commerciëlen ... PvdA wil 'publieke waarden vastleggen'

De Tweede Kamer gaat maandag in debat over de toekomst van de publieke omroep. De omroepen kregen donderdag te horen dat voortaan niet hun ledenaantallen doorslaggevend zullen zijn voor hoeveel geld ze krijgen, maar de kwaliteit van hun programmering. In de Kamer zullen ook de bezuinigingen op de omroep, bij elkaar 300 miljoen euro, worden besproken evenals het verdwijnen van de kleine levensbeschouwelijke omroepen.


Update 13.30 VVD: Champions League naar de commerciëlen
De VVD wil “scherpe criteria” voor de omroepen. “Alles wat de commerciële omroepen al kunnen bieden, hoeft dus niet meer te gebeuren door de publieke omroep van belastinggeld”, zei Kamerlid Matthijs Huizing maandag tijdens het debat over de mediabegroting. Hij vindt zelf dat de publieke omroep als kerntaak nieuws en achtergronden moet brengen, evenals kunst en cultuur, zo meldt nieuwssite NU.nl.
Ook moet er “efficiënt worden geopereerd” en mag er geen sprake zijn van “oneigenlijke concurrentie” ten opzichte van de andere media. Als voorbeelden noemde Huizing op dat voetbal eventueel naar de commerciële omroepen zou kunnen gaan als die dat toegankelijk kunnen aanbieden, en dat omroepwebsites die meer doen dan in het verlengde ligt van de omroeptaken, het gelijke speelveld frustreren.
PvdA: “Publieke waarden vastleggen”
Martijn van Dam van coalitiepartij PvdA stelde dat onder het huidige bestel weinig sprake is van “centrale verantwoording” wat betreft de programmering, waardoor de kritiek kan ontstaan dat de publieke omroepen zich “te weinig onderscheiden van de commerciëlen”:

Daarom zou de PvdA er voorstander van zijn dat er publieke waarden worden vastgelegd waar alle publieke omroepprogramma’s aan moeten voldoen en waar publieke verantwoording op volgt waarom die met belastinggeld zijn gemaakt. Dan is de publieke omroep in de toekomst ook beter in staat de kritieken te weerstaan.

Regionalen naar Net 3
De VVD wil dat de regionale omroepen worden ondergebracht op Nederland 3. Met dat voorstel komt de partij vandaag in het debat over de mediabegroting, zo schrijft de Volkskrant. Volgens de liberalen zal het de publieke omroepen door de bezuinigingen niet meer lukken om het derde net te vullen. Door de 13 regionale omroepen op het derde net onder te brengen, kunnen de landelijke omroepen besparen op personeel en faciliteiten, aldus het VVD-Tweede Kamerlid Matthijs Huizing.

Oppositie 
De oppositie in de Tweede Kamer ziet veel beren op de weg voor de plannen van staatssecretaris Dekker. Het idee om de publieke omroep niet meer te betalen op basis van ledenaantallen, maar op basis van kwaliteit slaat bij partijen wel aan slaan. Maar van de forse bezuinigingen zien zij vooral nadelige gevolgen. D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat Dekker voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. “Hij maakt geen harde keuzes, hij wil alles houden, maar gaat wel bezuinigen.”

Ook SP’er vraagt zich af of kwaliteit kan worden behouden als de omroepen een derde van hun budget verliezen. Bovendien moet eenheidsworst op de publieke omroep worden vermeden.

Het CDA vindt dat Dekker de diversiteit van de samenleving miskent met zijn plannen en ook de ChristenUnie is er niet over te spreken. “Den Haag en Hilversum gaan voortaan bepalen wat we te zien en te horen krijgen”, aldus CU-Kamerlid Gert-Jan Segers.

Omroepen verdeeld
De omroepen hebben verdeeld gereageerd op het bericht van staatssecretaris Sander Dekker (Media).

Een woordvoerster van de Tros zei in de Volkskrant “verheugd” te zijn dat de “kijker centraal wordt gezet”. Maar de omroep heeft een half miljoen leden en vindt het toch spijtig dat die op een zijspoor worden gezet.

De Evangelische Omroep is blij zelfstandig verder te kunnen, maar ook boos over de enorme bezuiniging van 300 miljoen euro die het kabinet ‘Hilversum’ oplegt. Omroepdirecteur Arjan Lock liet weten teleurgesteld te zijn in het gemak waarmee het kabinet het maatschappelijk draagvlak van de omroepverenigingen terzijde schuift.
Voorzitter Jan Slagter van omroep MAX vindt dat het kabinet een rare beweging maakt door omroepen niet langer te financieren op basis van hun ledenaantallen. “Tijdens het vorige kabinet werd ons nog verteld dat we veel leden moesten werven en nu is dat ineens niet meer nodig”, aldus Slagter, eveneens in de Volkskrant. Zijn omroep MAX wist in korte tijd te groeien naar 310.000 leden.

Algemeen directeur Coen Abbenhuis van de NCRV vreest dat de diversiteit van de publieke omroep zal verdwijnen: 

“De diversheid maakt dit bestel uniek, we moeten niet naar een model waar dat niet het geval is zoals bijvoorbeeld bij de Vlaamse VRT of een productiehuizensysteem

De VARA liet weten dat de leden belangrijk blijven.

Onze leden vormen de basis voor onze omroepvereniging. Daar veranderen de plannen van de staatssecretaris niets aan. Juist nu hebben we onze leden meer dan hard nodig om zeker te zijn van een sterkte positie voor de VARA in de toekomst.

Volgens de VARA zal de bezuiniging met een derde van het huidige budget ten koste gaan van de programma’s vanaf 2015. Ook de grotere rol die staatssecretaris Dekker voor de koepelorganisatie NPO heeft weggelegd, zint de VARA niet. “Nederland is hiermee op weg naar een staatsomroep. We kunnen ons niet voorstellen dat de PvdA deze beweging zou goedkeuren.”

NU.nl: VVD wil scherpe criteria publieke omroep

Volkskrant: Tweede Kamer buigt zich over publieke omroepen 

Omroepen verdeeld over plannen voor ‘Hilversum’

VARA: Leden blijven onze basis

Geef een reactie

Laatste reacties (30)