Laatste update 14:14
101

Kamerdebat: Is uitslag referendum resultaat van slechte Turkse integratie?

In een debat dat eigenlijk over de Eurotop en de Europese gevolgen van de Brexit ging, werd ook aandacht besteed aan de uitslag van het Turkije referendum. Turkije stemde met een kleine meerderheid voor de grondwetsherziening die president Erdogan meer macht geeft. Veel woordvoerders zien dit als een slechte ontwikkeling, zo uitte Bram van Ojik van GroenLinks bijvoorbeeld zorgen over de aantasting van burgerlijke vrijheden in Turkije en de mogelijke herinvoering van de doodstraf.

De opkomst was in Nederland erg laag, de meerderheid van de Turkse Nederlanders heeft niet gestemd op het referendum. Maar van de Turken die wel gingen stemmen, stemde meer dan 70 procent voor de machtsuitbreiding van Erdogan. Han Ten Broeke van de VVD en Thierry Baudet maken hieruit op dat er een groot probleem zou zijn met de integratie en inmenging van Turkse Nederlanders. Van Ojik waarschuwde voor ‘overhaaste conclusies over het stemgedrag en de mate van integratie’.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verantwoordelijk voor integratie, premier Rutte en Bert Koenders van Buitenlandse Zaken waren namens het demissionaire kabinet bij het debat aanwezig. Asscher vond het ‘heel apart dat iemand die in een vrij land woont met een zeker gemak vrije rechten aan anderen in een ander land ontzegt.’

Het kabinet schreef eerder op de dag dat er een probleem is met de integratie, en dat er inderdaad een groep Turkse Nederlanders is die zich maar weinig verbonden voelt met Nederland. Veel partijen pleiten er als oplossing voor dat de Turkse overheidsbemoeienis met Nederlandse moskeeën en organisaties aan banden wordt gelegd. Het kabinet ziet echter niet hoe ze bijvoorbeeld de buitenlandse financiering van moskeeën zou kunnen verbieden zonder grondrechten aan te tasten.

Geef een reactie

Laatste reacties (101)