107

‘Kamer met rug tegen de muur tijdens bankencrisis’

Vendrik (GL) bekritiseert gebrek aan informatie onder Wouter Bos ... Oud-minister Financiën Ruding: Redding banken tot nu toe altijd goed gegaan 

De commissie-De Wit, onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit, houdt vanaf vandaag een parlementaire enquête naar aanpak van de kredietcrisis in 2008. Op maandag 7 november beginnen de openbare verhoren, die vijf weken in beslag zullen nemen.

Update 21:20

Kees Vendrik, oud-Kamerlid en financieel specialist van Groen lInks verklaarde voor de Commissie dat de Kamer vooraf amper geïnformeerd werd over aanstaande overnames, schrijft NRC:

“We stonden met de rug tegen de muur”, zei Kees Vendrik (GroenLinks) over het besluit om ING te steunen. De financieel specialisten werden daarover door Bos ingelicht tijdens een nachtelijk telefonisch overleg. “Het was ook mosterd na de maaltijd. We konden met goed fatsoen niet meer zeggen: we zijn toch tegen. Anders had ING een groot probleem gehad.”

Update 13.45

Ook voormalig Tweede Kamerlid Franse de Nerée werd gehoord. Hij zei het begrijpelijk te vinden dat de regering in 2008 zich niet vooraf heeft geïnformeerd over de overname van ABN Amro Nederland en het delen van Fortis. Volgens de CDA’er moest op dat moment snel een beslissing genomen worden voordat de bank omviel. Wel vindt hij dat de Kamer zich beter had kunnen informeren over extra injecties in ABN Amro toen de bank eenmaal genationaliseerd was. Ruding liet zich daar niet over uit. 

Update 12.15

Oud-minister van Financiën, Onno Ruding had weinig kritiek op de crisismaatregelen die Nederland genomen heeft. Hij stelde tegenover de commissie dat alleen kapitaalinjecties aan banken gegeven mogen worden als de kans groot is dat zo’n bank die steun overleefd. Tot nu toe is dat in Nederland altijd goed gegaan zei hij.

Die kans moet je groot achten op grond van een objectieve analyse dat die bank dan overleeft qua solvabiliteit en liquiditeit dankzij die injectie. Als die waarschijnlijkheid niet aanwezig is, dan moet je je vijf keer bedenken of je dat als overheid wil doen.

Update 10.30

Bij het begin van de kredietcrisis heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de politiek niet genoeg gewaarschuwd dat er problemen op komst waren. Dat zei Onno Ruding, oud-minister van Financiën en voormalig topman van de Amerikaanse Citibank maandag tegen de parlementaire enquêtecommissie.

Ruding noemde de reactie van DNB richting individuele banken in 2007 ,,zeer alert”. Maar de centrale bank had naar zijn smaak de politiek er scherper op moeten wijzen dat er een gevaar dreigde voor het hele financiële stelsel, zo meldt ook dagblad de Volkskrant. Oud-minister van Financiën Wouter Bos heeft volgens Ruding niet afwijkend gereageerd of gehandeld ten opzichte van zijn collega’s in het buitenland. Wel heeft hij de risico’s van een garantieregeling waar banken na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 een beroep op konden doen, te rooskleurig voorgesteld, schrijft NRC Handelsblad.

Eerder

De commissie onderzocht eerst hoe de kredietcrisis ontstond en gaat nu de genomen maatregelen bekijken, zo meldt de NOS. Het gaat dan bijvoorbeeld om de overname van ABN Amro en de steun aan ING, SNS Reaal en Aegon. Behalve politici worden ook bankiers, toezichthouders en ambtenaren gehoord.

Onder anderen oud-premier Balkenende, oud-minister Bos en oud-president Wellink van De Nederlandsche Bank zullen onder ede verantwoording afleggen over het destijds gevoerde beleid.

Oud-minister Onno Ruding zal de eerste zijn die maandag door de commissie wordt gehoord. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream van Politiek 24. De NOS zendt hier ook elke avond een Commissie-De Wit Journaal uit. 

RTL beantwoordt hier drie vragen over het onderzoek dat de commissie de komende vijf weken zal uitvoeren.


Geef een reactie

Laatste reacties (107)