100

Kamer start parlementaire enquête naar coronabeleid

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemt vandaag naar verwachting in met de instelling van een parlementaire enquête naar het coronabeleid. Het onderzoek, dat het zwaarste middel is dat het parlement heeft om de waarheid boven tafel te krijgen, moet halverwege volgend jaar van start gaan. Bij zo’n onderzoek worden alle getuigen onder ede verhoord. VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP dienden daar afgelopen nacht een motie over in tijdens een 11 uur durend debat over de nieuwe maatregelen.

constaterende dat de coronapandemie ingrijpend is voor de gehele Nederlandse samenleving; overwegende dat het belangrijk is te kijken naar de ervaringen uit de coronacrisis om daarvan te leren voor de toekomst; overwegende dat het daarbij belangrijk is om te kijken naar alle aspecten van het beleid, keuzes en maatregelen en te kijken naar het kabinet, parlement en andere betrokken instanties, adviseurs en experts; spreekt uit een parlementaire enquête corona te willen starten medio 2022, en aanvullend op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV); verzoekt het Presidium op dat moment een voorbereidingsgroep voor de parlementaire enquête in te stellen om alle relevante voorbereidingen te treffen, waaronder het afbakenen van de onderzoeksopdracht; spreekt uit dat een besluit over de aanvangsdatum opnieuw gewogen moet worden indien zich voordien nieuwe coronagerelateerde ontwikkelingen voordoen die alle aandacht opeisen van de betrokkenen,

Zoals de motie vermeldt heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich ook al op de bestrijding van het coronavirus gestort. Wanneer de enquête precies van start gaat moet nog bepaald worden. Dat is ook afhankelijk van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt want de Kamer wil de regering niet voor de voeten lopen.

Tijdens het debat besloot het kabinet op verzoek van PvdA-Kamerlid Atje Kuiken het plan om de coronapas te verplichten in de amateursport gedeeltelijk in. Toeschouwers en sporters hoeven geen coronapas te tonen zolang ze buiten blijven. Voor toegang tot gebouwen en terrassen geldt de verplichting wel. Demissionair premier Rutte wees er op dat de Kamer daarmee ingaat tegen het advies van het OMT.

Geef een reactie

Laatste reacties (100)