5

Kamer weer clement voor jongeren

CDA na actie Ombudsman nu ook voor het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag aan jongeren die een licht delict pleegden

Jongeren die zijn veroordeeld voor een klein vergrijp moeten gewoon een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt de huidige regels rond het afgeven van een VOG veel te streng. Na de linkse oppositiepartijen noemt nu ook regeringspartij CDA het systeem ‘doorgeschoten’.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg zal donderdagavond in een Kamerdebat eisen dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de regels aanpast. ,,We schrijven jongeren nu veel te lang af.” Aanleiding voor het debat is onder meer een zwartboek dat het VARA-programma ‘De Ombudsman’ opstelde waarin Jeugdreclasseerders massaal kritiek uiten op het VOG-beleid.

In het zwartboek dat VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst in de uitzending van 1 april aan Teeven overhandigde, kraken jeugdreclasseerders de rigide regels van het systeem. In hun ogen worden jongeren door het weigeren van een VOG onevenredig gestraft voor relatief lichte vergrijpen. Volgens de reclasseringsmedewerkers gaat het vaak om jeugdzonden waarvan jongeren de gevolgen niet altijd overzien. “Op papier komen zaken ernstiger over dan ze zijn”, schrijft een Jeugdreclasseerder uit Rotterdam. Volgens een collega uit Amsterdam “staat een VOG-afwijzing vaak niet in verhouding tot het delict”. De reclasseerders wijzen er op dat het huidige systeem averechts kan werken. Een VOG-afwijzing demotiveert jongeren soms dusdanig, dat ze bewust besluiten weer het criminele pad op te gaan.

De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt door de overheid verstrekt en kan door werkgevers worden gebruikt om te controleren of werknemers geen delicten hebben begaan die een bezwaar zouden kunnen vormen voor het uitoefenen van de functie. Jaarlijks worden ruim 1200 jongeren tot en met 23 jaar uitgesloten van een opleiding, stage, baan of vrijwilligerswerk omdat ze geen VOG krijgen, bleek uit een eerdere uitzending van ‘De Ombudsman’. Deze jongeren worden geweigerd omdat ze ooit strafbare feiten hebben begaan. Vaak gaat het echter slechts om relatief lichte delicten omdat ook kleine vergrijpen of verdenkingen kunnen leiden tot het afwijzen van een VOG.

De linkse oppositiepartijen hadden al langer kritiek op de strenge regels. Zo stelden de PvdA, SP en D66 al kritische Kamervragen naar aanleiding van het zwartboek. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg sluit zich nu bij hen aan. ,,In het huidige systeem wordt te weinig rekening gehouden met de ontwikkelingen die jongeren hebben doorgemaakt en de omstandigheden van een delict. Zo stond in jullie zwartboek een voorbeeld van een jongere die heel veel huiselijk geweld had meegemaakt. Hij treedt op een gegeven moment zelf op en wordt als dader gezien in plaats van slachtoffer en krijgt dan geen kans meer. Dat zijn omstandigheden waarmee je rekening zou moeten houden.”

De Ombudsman
, vrijdag 30 september, Nederland 2, 20.50 uur

Leef mee: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (5)