18

Kamer wil Ziektewet activerender maken

SP vreest voor 'perverse prikkels'

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft een meerderheid in de Tweede Kamer gevonden voor een strengere Ziektewet. Gemiddeld zijn zieke mensen die een uitkering krijgen vijf keer langer ziek dan mensen in dienstverband. Die cijfers vindt Kamp zo afwijkend dat hij na een jaar Ziektewet wil bekijken of iemand aan het werk kan in bijvoorbeeld een ander beroep.

De minister moet zijn plan nog omzetten in wetgeving, maar de VVD, CDA en PVV hebben nu al laten weten zijn voorstel te steunen. De PvdA, GroenLinks en D66 wilen ook dat de Ziektewet ‘activerender’ wordt gemaakt, maar hebben hun steun op voorhand nog niet toegezegd.

SP Kamerlid Paul Ulenbelt verzet zich als een van de weinige oppositie partijen tegen het voorstel. Hij vreest voor ‘perverse prikkels’ die zieken weer aan het werk moet zetten terwijl dat niet in het belang is van hun herstel.

Kamp wil na een jaar Ziektewet een evaluatie waarin bekeken wordt wat voor een soort werk iemand kan doen. Ook wil hij dat uitzendbureaus de eerste twee weken loon doorbetalen aan uitzendkrachten die ziek worden. Kamp wil ook zorgen dat werkgevers gestimuleerd worden om hun personeel ‘gezond’ te houden. Als stok achter de deur wil hij werkgevers een hogere premie laten betalen naarmate meer personeel van dat bedrijf in de Ziektewet terecht komt. Bij minder instroom zou die premie weer omlaag gaan.

De Pers: Kamer positief over plan strengere Ziektewet
cc-foto: Reallyboring

Geef een reactie

Laatste reacties (18)