23

Kamer zet eerste stap richting bindend correctief referendum

'Noodrem voor de democratie' zou gevoel van machteloosheid bij burgers weg moeten nemen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met een initiatief van PvdA, GroenLinks en D66 om een grondwetswijziging te starten waardoor een correctief wetgevingsreferendum mogelijk word. Een vergelijkbaar voorstel werd in 1999 al eens verworpen, maar aan deze versie zijn er diverse drempels toegevoegd waardoor een meerderheid mogelijk werd.

De beslissende meerderheid van een referendum moet bestaan uit tenminste 30% van de kiesgerechtigden. Bovendien zijn een groot aantal onderwerpen uitgesloten, te weten: het koningschap, het koninklijk huis, begrotingen, verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties en rijkswetten die niet alleen voor Nederland gelden.

Tegenstanders van VVD, SGP en CDA vrezen ondergraving, aantasting en ondermijning van het vertegenwoordigende stelsel. Initiatiefnemer Schouw van D66, betoogt echter het tegenovergestelde en noemt het correctief referendum juist een aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. “In andere landen werkt het prima.” Het Kamerlid wijst erop dat een referendum zal functioneren als een noodrem en daardoor zal bijdragen aan de versterking van de democratie.

Overigens zijn we er nog lang niet. Want een dergelijke grondwetswijziging moet, nadat de Eerste Kamer haar goedkeuring geeft, in een tweede kabinetsperiode nog een tweederde meerderheid halen.

Geef een reactie

Laatste reacties (23)