54

Kamermeerderheid voor bouwstop megastallen

Motie PvdD en PvdA aangenomen: 'Veel bezwaren bij burgers tegen veefabrieken'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen nieuwe megastallen worden gebouwd. Een motie met die strekking werd donderdag in de Kamer aangenomen, meldt Trouw.

Trouw:

In een eerder overleg kondigde staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) aan dat hij een breed maatschappelijk debat wil gaan voeren over het fenomeen megastallen, in de volksmond ook wel varkensflats genoemd.
Volgens de opstellers van de motie (Partij voor de Dieren/PvdA) hebben burgers veel bezwaren tegen deze omvangrijke veeverblijven. De motie regelt dat, in afwachting van de resultaten van het maatschappelijke debat, geen nieuwe megastallen worden gebouwd.

PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme:

Met de breed levende wens van de Kamer om verdere uitbreiding van megastallen tijdelijk op te schorten is een volgende stap gezet naar het definitief uitbannen van megastallen. Op 2 maart kan de bevolking zich uitspreken. De Provinciale Staten verkiezingen zijn een referendum over de megastallen.” 

De Kamer besloot ook per motie dat huisvesting voor landbouwdieren voortaan vooraf worden getoetst op de effecten voor het dierenwelzijn, voordat er een nieuwe vorm van veehouderij mee mag worden gestart, zo is te lezen op de website van de PvdD.

Geef een reactie

Laatste reacties (54)