45

Kamermeerderheid wil aanpak ‘misstand’ belastingparadijs

Ook PvdA steunt GroenLinks-motie ... Samsom en SP-voorlichter botsen op twitter

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor de stevige aanpak van belastingontwijking door multinationals met behulp van Nederlandse fiscale constructies. De Kamer steunde een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver om een actieplan op te stellen om stap voor stap een einde te maken aan Nederland als belastingparadijs voor multinationals.

Jesse Klaver:

Dit is een overwinning voor alle burgers die met een diepe crisis te maken hebben terwijl de grote multinationals op listige manieren aan hun belastingplicht weten te ontkomen. Nederland helpt de grootste en machtigste bedrijven ter wereld om belasting te ontlopen. Ik ben heel blij dat na jaren duwen en trekken we nu een einde gaan maken aan deze oneerlijke voordelen voor multinationals.

Een motie van de SP met een vergelijkbare strekking kon niet op de steun van de PvdA rekenen. Dat wekte de wrevel van SP-voorlichter Peter Kwint, omdat de bewoording van die motie letterlijk was ontleend aan uitspraken van Diederik Samsom in Collegetour:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het een slecht idee is dat Nederland te weinig belasting heft op bedrijven die enkel geld door Nederland sluizen; van oordeel dat het een slecht idee is dat Nederland een belastingparadijs is; verzoekt de regering, op korte termijn met voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat Nederland geen belastingparadijs is, en gaat over tot de orde van de dag.

Op twitter zei Kwint: 

Dat liet Samsom zich niet zeggen. Hij verklaarde het stemgedrag van zijn fractie door de stellen dat de GroenLinks-motie ‘ambitieuzer en specifieker’ was dan die van de SP. De motie van GroenLinks bevatte een deadline voor de regering (uiterlijk juni dit jaar) en ‘verwoordde de opdracht beter’, aldus de PvdA-leider.

Update:
En dat laat Peter Kwint zich weer niet zeggen:

Geef een reactie

Laatste reacties (45)