8

Kamermeerderheid wil compensatie voor palingvissers

Sommige vissers vingen bewust jaren lang paling in met dioxine vervuilde wateren

De palingvangst in met dioxine vervuilde wateren wordt per 1 arpil verboden. Een meerderheid van de Kamer heeft zich woensdag achter dit voorstel van staatssecretaris Bleker geschaard. VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SP willen dat de 85 getroffen vissers een goede compensatieregeling krijgen omdat zij door de maatregel inkomsten zullen mislopen.

Arie Slob (ChristenUnie) noemt het verbod een ‘mokerslag’ voor de palingvissers. Hij vindt de situatie vergelijkbaar met die van de spruitjesboeren die de dupe werden van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. D66 en PvdA denken daar anders over omdat sommige palingvissers wisten dat het water vervuild was, maar toch hun gevangen palingen op de markt brachten. Onderzoekers gingen er van uit dat jaarlijks zo’n 300.000 giftige wilde palingen per jaar werden gevangen.
Door een uitzending van Zembla kwam de vangst van giftige paling aan het licht. In Nederland werd al jaren paling verkocht met een te hoog gehalte van de gifstof dioxine. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft daarom sinds 2007 meerdere keren aangedrongen op een vangstverbod voor vervuilde paling. Het ministerie van LNV erkende dat de norm voor het dioxinegehalte in de paling wordt overschreden, maar greep niet in.
Trouw: Kamer steunt vangstverbod vervuilde paling
cc-foto: Onno. B

Geef een reactie

Laatste reacties (8)