27

‘Kamp moet naar gemeentes luisteren in discussie schaliegas’

Rathenau Instituut adviseert meer inspraak voor gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies moeten meer inspraak krijgen bij het besluit over schaliegaswinning. Dat concludeert het Rathenau Instituut na onderzoek naar de maatschappelijke discussie over de omstreden vorm van gaswinning, zo meldt de NOS donderdag.


Minister Kamp zei enkele weken geleden in principe positief te staan tegenover proefboringen. De eerste proefboringen zouden op zijn vroegst in de tweede helft van 2014 plaatsvinden. De gemeenten Boxtel, Haaren en Noordoostpolder, waar geboord kan gaan worden, reageerden verbolgen. De gemeenten stapten, net als een aantal provincies en Milieudefensie eerder al uit de Klankbordgroep Schaliegas gestapt.

Volgens het Rathenau Instituut raakt de discussie rondom schaliegas nu gepolariseerd, terwijl samenwerking juist cruciaal is. Het instituut vindt dat het Rijk “meer aandacht moet hebben voor de zorg van lagere overheden over de beperkte formele rol in de besluitvorming over schaliegas”.

Ook moet volgens het instituut beter gekeken worden naar de verdeling van de lusten en de lasten. Nu zijn de nadelen van schaliegasboringen voor de gemeenten en hun inwoners, terwijl de opbrengst naar het Rijk gaat. Compensatie voor lagere huizenprijzen, geluidsoverlast en risico’s voor bedrijven kan helpen om een oplossing te vinden. Ook moet er gekeken worden naar de langetermijn-effecten.

Het Rathenau Instituut wil de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie wil stimuleren. Het onderzoeksinstituut is opgericht door het ministerie van OCW, maar is inhoudelijk onafhankelijk.

Minister Kamp neemt zijn definitieve besluit over de proefboringen in oktober na een rapport over de milieu-effecten.

Rathenau Instituut: Schaliegas: samen winnen

NOS: “Meer inspraak schaliegaswinning”

Geef een reactie

Laatste reacties (27)