48

Kamp moet Samsom tonen hoe hij energieakkoord denkt te gaan redden

Samsom levert openlijk kritiek op minister Henk Kamp ... In een brief op de website van de PvdA spreekt Samsom de minister aan op zijn verantwoordelijkheid

Diederik Samsom heeft zondag, via de website van de PvdA, kritisch de regering aangesproken op het belang van het nakomen van de energiedoelen die onderdeel zijn van het pakket maatregelen van Rutte II. En die openlijke kritiek is bijzonder omdat de PvdA zelf ook onderdeel uitmaakt van de coalitie.

Een rapport van vier instanties, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving, met daarin de doorrekening van het energieakkoord (CBS) lekte recentelijk uit. Daaruit bleek dat de doelstelling uit het regeerakkoord om in 2020 ervoor te zorgen dat Nederland 14 procent van haar energie duurzaam opwekt onhaalbaar is. Het energieakkoord werd destijds gesloten tussen kabinet, vakbonden, werkgevers en milieubeweging.

Samsom wil dat het kabinet via noodmaatregelen ervoor gaat zorgen dat de doelen alsnog worden behaald. Hij denkt hierbij aan energiebesparing in huizen en kantoren en meer investeren in aardwarmte of windenergie. Vreemd genoeg zijn dat suggesties die al in het huidige akkoord staan.

Daarom is het onacceptabel als de afspraken uit het energieakkoord niet worden nagekomen. Die doelen zijn het absolute minimum. Als die in gevaar komen verwachten we van het kabinet aanvullende voorstellen. Bijvoorbeeld voor meer energiebesparing in huizen en kantoren. Of meer investeringen in aardwarmte of windenergie. Dat levert extra banen op en maakt ons snel minder afhankelijk van andere landen. Volgende week moet minister Kamp aantonen op welke manier hij van plan is alsnog de doelen te halen.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken, heeft vanaf het begin van het akkoord veel kritiek ontvangen op zowel de inhoud als zijn regie op de uitvoering van het akkoord. Recentelijk nog beschuldigde energiebedrijf Eneco de minister ervan zijn beloftes niet na te komen. Bij het onderhandelen over het akkoord wilde de PvdA nog 16 procent duurzame energie in 2020, maar moest uiteindelijk water bij de wijn doen en nam genoegen met 14 procent. GroenLinks liet toen al direct weten dat het akkoord bij lange na niet ver genoeg ging.

Bijzonder aan de kritiek van Samsom op Kamp is dat hij dit via de website van zijn partij doet en niet rechtstreeks in een voor de buitenwereld afgesloten setting, aangezien zijn eigen ministers samen met de VVD-bewindslieden regeringsverantwoordelijkheid voor het totale beleid van het kabinet dragen. Ivo Opstelten heeft nog niet gereageerd op Samsoms oproep.

PvdA: Niet halen energiedoelen onacceptabel

Cc-foto: Flickr PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (48)