227

Kamp: Pensioenakkoord bereikt

UPDATE: Minister doet nieuwe concessies ... FNV Bondgenoten, AbvaKabo en FNV Bouw zijn nog steeds tegen ... Kamp: Zonder steun FNV Bouw kan akkoord nog steeds niet doorgaan

Op een persconferentie op zijn ministerie zei Kamp dat er nadere afspraken zijn gemaakt om de overgang van werk naar pensioen makkelijker te maken. Daarmee is eindelijk overeenstemming gekomen over het pensioenakkoord. Er komen meer mogelijkheden voor ouderen die op hun 65ste toch willen stoppen met werken. Kamp vraagt morgen de Tweede Kamer om steun voor het akkoord.

Update 22.30

Kamp heeft met zijn akkoord 16 van de 19 bonden mee. AbvaKabo, FNV Bondgenoten en FNV Bouw zijn nog steeds tegen het akkoord. Zonder instemming van één van de bonden zal het akkoord nog steeds geen doorgang kunnen vinden, zei Kamp dinsdagavond in Nieuwsuur. Ook zei hij te hopen dat de bonden inzien dat ze moeten samenwerken om de problemen op te lossen.

De minister verwacht het meest van FNV Bouw. Volgens hem vinden er belangrijke verschuivingen plaats bij de lagere inkomens en wordt er voor de levensloopregelingen een nette overgangsregeling getroffen. Bouwvakkers kunnen 20.000 euro sparen en dat geld gebruiken voor een vervroegd pensioen.

Update 20.00

De FNV blijft verdeeld over het akkoord. De AbvaKabo vindt dat de gesprekken tussen de werkgevers en de vakbonden met minister Kamp onvoldoende hebben opgeleverd. De bond wil niet verder onderhandelen.

FNV-Bondgenoten en Abvakabo blijven het pensioenakkoord afwijzen, aldus Trouw:

‘We gaan autonoom druk zetten op de minister en op de werkgevers’, aldus Henk van der Kolk. Op de vraag of dit een breuk in de vakcentrale betekent, antwoordde Van der Kolk: ‘We zijn FNV, ook als we het niet eens zijn.’ ‘Hier scheiden onze wegen’, zei waarnemend Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk. Zij was bijzonder teleurgesteld dat de federatieraad voorbijging aan de mening van de twee grootste bonden die samen een meerderheid van de FNV-leden hebben. Van Brenk wilde geen antwoord geven op de vraag of zij nog vertrouwen heeft in Jongerius.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius verliet na afloop volgens Trouw ‘zichtbaar aangeslagen’ de vergadering. Ze gaat nu met minister Kamp van Sociale Zaken overleggen of er nog iets aan het pensioenakkoord kan worden veranderd.

Update 21.45, 12 september

Na uren beraad is het FNV maandagavond niet tot een akkoord gekomen. Dat meldt onder meer dagblad De Pers. Alle hoop zou nu gevestigd zijn op minister Henk Kamp van Sociale Zaken. Hij zou de bonden iets tegemoet zijn gekomen door bereid te zijn de vitaliteitsregeling aan te passen. De spaarloonregeling en de levensloopregeling worden straks door de vitaliteitsregeling vervangen. Hierdoor zouden ouderen langer aan het werk gehouden kunnen worden. Kamp zou deze regeling nu ook willen inzetten om ervoor te zorgen dat lagere inkomens ook na verhoging van de AOW-leeftijd toch met 65 jaar kunnen stoppen met werken.

Update 17.30

De vergadering met alle vakbonden is al sinds 14.00 uur bezig, maar de meningen lopen nog steeds sterk uiteen. FNV Bondgenoten is nog altijd het felst gekeerd tegen het akkoord. AbvaKabo en FNV Bouw willen eventueel wel instemmen met een aangepaste versie waarin mensen met zware beroepen ook op hun 65ste kunnen stoppen met werken met volledig behoudt van hun AOW.

De drie grootste bonden, Abvakabo, Bondgenoten en FNV Bouw, hebben zich eerder al uitgesproken tegen het akkoord zoals het er nu ligt. Ze willen onder andere dat mensen met een laag inkomen, die zwaar werk doen ook de mogelijkheid houden om op hun 64ste met pensioen te gaan, aldus RTL. De drie bonden vertegenwoordigen samen een meerderheid van de leden van de FNV. Bondgenoten is het meest resoluut in de afwijzing van het akkoord. De andere twee hebben een ‘nee, tenzij’ uitgesproken. In de federatieraad tellen bovendien de stemmen van de grote bonden even zwaar mee als die van de kleinere. Het kan dus nog spannend worden. 

Trouw schetst, in de papieren krant van maandag, drie mogelijke uitkomsten van de raadplegingen: De bonden zeggen ‘ja’, ze zeggen ‘nee’ of ze  zeggen ‘nee, tenzij..’.

In het ‘ja-scenario’ lijkt alleen minister Kamp nog vertrouwen te hebben, schrijft de krant. Het ‘nee, tenzij’ van de grote bonden kan in een ‘ja’ worden omgezet als Jongerius er voor haar achterban een aantal belangrijke toezeggingen heeft uitgesleept. De belangrijkste eis, dat mensen met een laag inkomen eerder kunnen stoppen met werken, kan alleen worden gerealiseerd door met geld te schuiven. In het akkoord is bijvoorbeeld vastgelegd dat werknemers kunnen sparen voor een onderbreking van hun loopbaan voor studie of zorgtaken. Dit wordt ook wel het ‘vitaliteitspakket’ genoemd. Trouw schrijft dat Jongerius vandaag wellicht met een voorstel komt dat werknemers ook kunnen sparen voor hun pensioen, dus het geld uit hun vitaliteitspakket of een deel ervan niet tijdens hun loopbaan gebruiken, maar aan het eind ervan. 

De afgelopen maanden is er veel aan gedaan om een ultiem ‘nee’ van de federatieraad van de FNV te voorkomen. Ook vandaag zullen Jongerius en de bonden die positief zijn over het akkoord hun best doen om er een ‘ja’ van te maken. Mocht de uitkomst toch een afwijzing zijn, dan zal minister Kamp niet aarzelen om zijn eigen plannen voor het pensioen door te zetten. In die plannen gaat de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar, wordt de AOW-uitkering niet verhoogd en zal het onmogelijk zijn om vervroegd pensioen aan te vragen. Werknemers mogen niet tegen een voordelig belastingtarief sparen voor hun pensioen. Ze doen er langer over om een volledig pensioen op te bouwen, zo kan de staat op de lange termijn flink besparen.

In de Tweede Kamer kan het voorstel van Kamp al rekenen op de steun van regeringspartijen VVD en CDA en hun gedoogpartner PVV. De oppositie heeft wel grote bezwaren, zowel bij de plannen van Kamp als bij het pensioenakkoord waarover de FNV zich vandaag uitspreekt.

Lees bij RTL en in Trouw

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (227)