56

Kamp plundert fonds duurzame energie voor aardgasellende

PvdA noemt werkwijze 'pervers'

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) wil het geld dat nodig is om de aardgasellende in Groningen te bestrijden halen uit een pot die bedoeld is voor duurzame energie. Dat mag niet maar de VVD’er heeft een list bedacht: een opzet een waarbij de honderden miljoenen die hij wil weghalen jaren later door zijn opvolgers weer teruggestort moeten worden. Zo’n tijdelijke greep in de kas zou wel mogen.

NRC bericht over de plundering van fondsen die louter bedoeld zijn om toekomstgerichte energiebronnen te ontwikkelen. Kamp handelt in strijd met zijn eigen richtlijnen want hij heeft tegenover de Kamer verklaard dat dergelijke gelden “zijn bestemd voor een concreet doel en mogen alleen voor dat doel kunnen worden gebruikt”. Nu wil hij geld dat burgers betalen via de ‘Opslag duurzame energie’ op hun energierekening, zo’n 19 euro per huishouden, aanwenden voor bodemonderzoek in Groningen en versterking van Staatstoezicht op de Mijnen.

Het CDA spreekt van ‘plundering’ en PvdA-Kamerlid Jan Vos stelt: “Het zou pervers zijn als er geld voor duurzame energie wordt gebruikt om de problemen met fossiele energie op te lossen.”

NRC meldt:

In de Voorjaarsnota schrijft Kamp dat de onttrekking van de 398 miljoen euro uit de begrotingsreserves duurzame energie in de jaren na 2021 weer zal worden aangevuld: “De vervroegde inzet [van de begrotingsreserves] heeft per saldo geen effect op de uitgavenramingen voor duurzame energie.” 
“Dus Kamp vertrouwt er kennelijk op”, stelt Mulder van het CDA in een reactie, “dat zijn opvolgers het na 2020 wel weer terug in de pot stoppen. Dat is wel heel gemakkelijk. Welke garanties kan hij daarvoor geven?”

NRC: Kosten gaswinning door Kamp met ‘duurzaam geld’ betaald 

cc-foto: Congres in Beeld

Geef een reactie

Laatste reacties (56)