25

Kamp verzacht vervroegd uittreden voor lage inkomens

Update: Bonden wijzen voorstel af 

De korting op de AOW voor mensen met lage inkomens die eerder willen stoppen wordt minder streng. Met die maatregel hoopt minister Henk Kamp (Sociale Zaken) de FNV-bonden te verleiden toch voor het pensioenakkoord te tekenen.

In de Volkskrant kondigde Kamp aan dat het kabinet de achteruitgang voor lage inkomens bij vervroegde pensionering wil beperken. In 2020 zal de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar zijn. Wie er een jaar eerder uitstapt krijgt een levenslange uitkering die 6,5 procent lager is. Kamp wil de lagere inkomens minder gaan korten op hun AOW als ze eerder stoppen.

Het gaat er dan om of we werkende mensen met lage inkomens in hun 62ste, 63ste en 64ste jaar wat extra geld kunnen toespelen. Als zij dat drie jaar sparen, wordt de overgang naar pensioen vergemakkelijkt. Ik denk dat we een aantrekkelijk pakket hebben voor mensen met lage inkomens als we dat nog toevoegen. Dat zal Abvakabo en Bouw zeker aanspreken.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius hoopt dat Kamp nog voor Prinsjesdag regelt dat mesen met zware beroepen alsnog op hun 65e kunnen met pensioen kunnen. Het zou haar verbazen als dat niets oplevert, zei ze zaterdag. De vitaliteitsregeling wordt een soort van spaarrekening voor vervroegd pensioen. Het extra bedrag dat deze lagere inkomens in de laatste werkjaren verdienen mag ook gebruikt worden voor scholing, het opzetten van een eigen bedrijf of voor deeltijdpensioen.

Afgelopen week wees de achterban van FNV Bondgenoten het pensioenakkoord dat werkgevers en het kabinet hadden gesloten massaal af. Abvakabo FNV en FNV Bouw zullen binnenkort hun leden raadplegen. De besturen van deze bonden twijfelen nog over het akkoord. FNV Bouw had expliciet gevraagd om een ‘reparatie’ van de inkomensachteruitgang.

Wanneer de bonden het akkoord toch afwijzen, vervallen alle concessies die Kamp tot nu toe heeft gedaan en gelden de afspraken die bij het sluiten van het akkoord zijn gemaakt. Daarin is alleen de verhoging van de AOW-leeftijd afgesproken.

Update 16.00

FNV Bouw gaan voorlopig nog niet akkoord met het voorstel van Kamp. Dat zegt voorzitter John Kerstens op Radio 1. De extra bonus die vanaf de 62ste leeftijd bij het salaris bijgeteld wordt, komt te laat. “Bouwvakkers gaan nu zo doorgaans op hun 61ste met vervroegd pensioen.”

Kerstens is voor een meer aangepaste vitaliteitsregeling waarbij lagere inkomens kunnen sparen voor een vervroegd pensioen.

Volgens GroenLinks Kamer Jesse Klaver is het voorstel van Kamp meer een actie om het pensioenakkoord te redden dan beter te maken. Hij vraagt zich af om het de lagere inkomensgroep echt uit te problemen houdt. “Kamp is niet ambitieus genoeg. Voor een eerlijk pensioen moet er een schep bovenop.”

Update 17.30

FNV Bonden, Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten zien niets in het voorstel van Kamp. FNV Bondgenoten zegt dat de minister “een moonwalk doet”:hij beweegt wel, maar blijft toch op zijn plaats. Volgens de bond doet hij geen echte concessie, aldus de NOS.

Volkskrant: Kabinet komt FNV tegemoet en verzacht pensioenplan

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (25)