44

Kan Kunduz nog?

LIVE GroenLinks blijft missie steunen... Rosenthal voorziet geen vlekkeloze missie en waarschuwt voor incidenten en tegenslag

In januari ging een nipte meerderheid van de Kamer akkoord met een politiemissie in het Noord-Afghaanse Kunduz. GroenLinks stemde in met de missie, mits er wordt voldaan aan een scala aan voorwaarden. Zo moet Afghanistan een contract ondertekenen waarin staat dat agenten die door Nederland zijn opgeleid niet zullen vechten tegen de Taliban. De agenten willen juist burgers beschermen tegen het geweld van de Taliban. Dinsdagavond bespreekt de Tweede Kamer de afspraken die het kabinet met de Afghaanse autoriteit en de NAVO heeft gemaakt.

Update 21.30

Rutte moet nog flink aan de slag om coalitiepartner CDA en de oppositiepartijen tevreden te stellen. Zij zeiden tot nu toe nog weinig te merken van afspraken die met de Afghaanse autoriteiten en de NAVO gemaakt zouden worden. Voor GroenLinks en de ChristenUnie was dat een voorwaarde om in te stemmen met de politiemissie naar Kunduz.

Minister Rosenthal zei in het overleg dat de schriftelijke vragen voor de regering in Kabul al zijn opgesteld. Ze moeten alleen nog vertaald worden naar de provincie Kunduz. “De precieze formulering daarvan vergt enige tijd, omdat we de lokale omstandigheden en context in Kunduz goed tot ons moeten laten doordringen”, aldus Rosenthal. Hij erkent dat het ‘echte’ werk nog moet beginnen. De minister voorziet geen vlekkeloze missie en waarschuwt voor incidenten en tegenslag. Rosenthal beloofde in het vervolg open kaart te spelen richting het parlement.

Mariko Peters (GroenLinks) benadrukte dat de antwoorden cruciaal zijn voor haar fractie. Ze wil snel meer helderheid over de training, de monitoring van de agenten en het verzoeningsproces. SP-Kamerlid Harry van Bommel benadrukt nog eens dat het kabinet iets moet doen aan haar voorlichting over de missie. Hij wees erop dat uit peilingen blijkt dat nog steeds een erg groot gedeelte van de bevolking tegen de missie is. “Dus wat zou het kabinet dan moeten doen?”, vroeg SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel zich af.

Volgens Frans Timmermans (PvdA) is er ‘niets wezenlijks’ veranderd sinds het kabinet de beslissing nam om naar Kunduz te gaan. De ruimte voor Nederland om de basistraining uit te breiden van zes naar acht weken, maar Timmermans heeft er een hard hoofd in of het kabinet haar garanties in de praktijk kan waarmaken.

Update

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks blijft achter haar besluit om de politie-trainingsmissie te steunen staan. Maar de fractie wil dat het kabinet dinsdagavond tijdens overleg over de kwestie wel een compleet beeld erover geeft, zo meldt De Pers dinsdag.

GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters zei na afloop van het fractieberaad op dinsdagochtend:

Nu moet scherp worden wat het totale plaatje is. Wie gaan we nou wanneer trainen?.

Ze herinnert er echter ook aan dat GroenLinks in januari heeft ingestemd met de missie.

Ja blijft ja. Nu is het onze taak om te controleren hoe het kabinet de voortgang van de missie vorm heeft gegeven.

De Volkskrant sprak in februari met een aantal agenten in Kunduz over hun betrokkenheid bij gevechtsoperaties. Abdul R. (35):

Het plan van Nederland staat totaal los van de realiteit in Afghanistan. In mijn district wordt politie vaak aangevallen door terroristen. Als de politie niet tegen ze vecht, maar wacht tot het leger komt helpen, is het te laat. Dan hebben ze ons al gedood. In afgelegen Afghaanse districten is namelijk geen leger. Op het platteland moet je als politie vechten om te overleven.

Het kabinet heeft de steun van GroenLinks, de ChristenUnie en D66 nodig om een meerderheid te hebben. Gedoogpartij PVV en de oppositiepartijen SP en PvdA zijn tegen een nieuwe missie. De ChristenUnie heeft aangekondigd nog niet akkoord te zijn. De partij heeft nog een aantal grote zorgen en wil pas met een oordeel komen als er antwoord gegeven is op alle vragen.

Volgens SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel worden de de eisen bij lange na niet waargemaakt. Hij baseert zich op een rapport van het Wetenschappelijk Bureau van de partij. Volgens de SP worden de meeste beloftes van premier Mark Rutte niet waargemaakt. De SP schrijft:

De conclusies zijn helder, de meeste beloften van premier Rutte worden niet waargemaakt: Het gaat niet om een civiele maar een militaire missie; de politie opleiding zal voorlopig niet uit 8 maar uit 6 weken bestaan; de F16’s zijn er niet alleen voor de trainingsmissie maar kunnen in heel Afghanistan worden ingezet.

Eerder verscheen op Joop: Agenten in Kunduz willen wel vechten

De Volkskrant: Vandaag praat de Kamer verder over Kunduz: ogen op GroenLinks

Trouw: GroenLinks mag vingers aflikken

SP-rapport (pdf): ‘De Kunduz-missie en de garanties van Rutte’

cc-foto: Dividshub

Geef een reactie

Laatste reacties (44)