19

‘Kerncentrales Frankrijk en België onvoldoende beschermd tegen aanval’

Greenpeace waarschuwt in een rapport dat kerncentrales in Frankrijk en België, inclusief kerncentrales Doel Tihange vlakbij de Nederlandse grens, onvoldoende beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf.

Volgens de milieuorganisatie zijn de opslagbaden met de gebruikte reactorstaven veel minder goed beschermd dan de reactoren zelf. Dat terwijl een aanslag op de opslagbassins kan zorgen voor het wegstromen van de koelvloeistof van de reactoren, met oververhitting en een kernramp als gevolg.

Toen de centrales veertig jaar geleden werden gebouwd was de kans op een dergelijke aanval veel kleiner dan nu het geval is. Greenpeace wijst in hun rapport op berichten dat criminele en terroristische organisaties bezig zouden zijn met het voorbereiden van aanvallen op kerncentrales.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid antwoordde vorig jaar hier echter vorig jaar op dat de kans dat er nucleair materiaal wordt ingezet bij een terroristische aanslag in Nederland zeer klein is.

Engie Electrabel, de exploitant van de kerncentrales in Doel en Tihange, zegt dat de kerncentrales en alle gebouwen ‘voldoen aan alle geldende nationale en internationale regelgevingen’ en zijn na stresstesten op de centrales ‘alle maatregelen genomen om de veiligheid onder alle omstandigheden te garanderen’.

Volgens kernenergiedeskundige Wim Turkenburg zijn de opslagbaden echter inderdaad relatief kwetsbaar en is dit al langer bekend. Het zou echter ondoenlijk zijn om de opslagbaden beter te beschermen: ‘Bij de bouw van nieuwe kerncentrales wordt wel gekeken naar bescherming tegen bijvoorbeeld een vliegtuiginslag. Maar dan is weer de vraag of de gebouwen ook bestand moeten zijn tegen de grootste vliegtuigsoorten’ aldus Turkenburg.

NOS: Greenpeace: delen kerncentrales kwetsbaar voor aanvallen

cc-foto: Andreas Krischer

Geef een reactie

Laatste reacties (19)