Laatste update 14:10
110

Kersttoespraak koning: Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden


In zijn jaarlijkse kerstrede zei koning Willem-Alexander dit jaar te hebben geworsteld met de toespraak vanwege de tegenstrijdige gevoelens die de Kerstdagen met zich meebrengen. ‘We zouden zo graag willen dat de vredesengel zijn vleugels over de wereld uitspreidt. We zouden ons zo graag geborgen weten. Maar tegelijkertijd is er veel dat ons ongerust maakt en ons een gevoel van dreiging en machteloosheid geeft.’ Daarbij verwees de koning naar de verschrikkingen in Syrië, maar ook naar de aanslag van afgelopen week in Berlijn.

‘Tegenstellingen in de wereld lijken groter te worden. En dat heeft zijn weerslag op ons leven hier. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven.’

De koning zei dat mensen die twijfelen over de toekomst de neiging hebben het verleden te idealiseren. Maar, zo benadrukte hij: ‘We weten dat de werkelijkheid minder rooskleurig was. En dat veel zaken waarover we ons nu zoveel zorgen maken, bij nadere beschouwing minder ernstig zijn dan we soms denken.’

‘Laten we de problemen vooral eerlijk benoemen, maar als er een land is dat verbondenheid en solidariteit kent, is het wel Nederland.’

Volgens de koning is het nodig de samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig voelt. Desalniettemin maakt hij zich ernstig zorgen over de verdeeldheid en vraagt zich af of er nog wel samengewerkt kan worden.

‘Want zó willen wij hier samenleven. Als vrije en gelijkwaardige mensen. Zonder dat degenen met een afwijkende mening bang hoeven te zijn voor bedreiging of intimidatie en zonder discriminatie op grond van levensovertuiging, ras, geslacht of seksuele geaardheid. Deze rechten gelden hier voor iedereen, altijd.

Vrijheid heeft ruimte nodig. Ruimte om te leven, te bewegen, te denken en te debatteren zonder angst. Ruimte om van elkaar te verschillen. Die vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook.’

De koning besloot zijn toespraak met een oproep tot verbinding:

‘In deze onzekere tijd, zijn angst en woede begrijpelijke emoties. Maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede waarnaar we zo verlangen, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Vrede begint met het beschermen van wat we delen en het aanwenden van alle positieve krachten. Zonder U, zonder jou, gaat het niet.’

Lees hier de hele toespraak terug

Geef een reactie

Laatste reacties (110)