4

Kieskompas voor laaggeletterden in ontwikkeling

Alleen geld ontbreekt

Een nieuw initiatief om het Kieskompas toegankelijk te maken voor mensen die moeite hebben met lezen, is dringend op zoek naar financiering.

Afgelopen jaren heeft noxqs zorginnovatie  bij provinciale en landelijke verkiezingen een stemhulp uitgebracht voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen. Deze stemhulp werd verspreid onder mensen met een verstandelijke beperking. Voor de verkiezingen in juni 2010 heeft NoXQs een overeenkomst gesloten met Kieskompas. Kieskompas BV heeft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 een applicatie ontwikkeld die kiezers helpt om uit te vinden welk partijprogramma het beste aansluit bij de eigen politieke wensen. Kiezers vinden dit uit door bij dertig stellingen aan te geven of ze het er mee eens zijn of niet. De dertig stellingen worden nu voorzien van illustraties en gesproken tekst. Het mooie van dit idee is dat wat gewoon is voor mensen die wel goed kunnen lezen ook bereikbaar wordt voor de grote groep mensen die moeite hebben met lezen.

De val van het kabinet brengt alles in een stroomversnelling. Willen ze uitvoering kunnen geven aan dit plan dan is er binnen nu en 3 weken geld nodig. De traagheid van een reguliere subsidieaanvraag lijkt het plan kansloos te maken. Daarom deze vraag om hulp.

Hier meer informatie over dit initiatief.

Geef een reactie

Laatste reacties (4)