251

Kilometerheffing beste middel tegen filekwaal

PVC-coalitie durft harde file-aanpak vermoedelijk niet aan … Ouderwetse asfalt-strategie VVD kost burgers tientallen miljarden … Nederland blijft achter met innovatieve oplossingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert in het tweejaarlijks rapport Balans van de Leefomgeving dat geen enkele maatregel de files zo effectief bestrijdt als de kilometerheffing

Het Planbureau schrijft:

De bereikbaarheid in ons land is sinds 2000 afgenomen, met name in de Randstad. Reizigers voelen de consequenties vooral op werkdagen in de spits: meer files en een langere reistijd. 
Beprijzen van mobiliteit is de meest doelmatige manier om te zorgen voor minder files en tegelijkertijd voor een schoner milieu. Het rijk kan de bereikbaarheid ook vergroten door meer infrastructuur aan te leggen. Om in dezelfde mate de files te verminderen zou een extra investering nodig zijn van tientallen miljarden euro’s. Investeringen in infrastructuur hebben naast het beoogde positieve effect van de betere bereikbaarheid ook negatieve effecten, zoals een grotere CO2-uitstoot en doorsnijding van het landschap. 
De Balans kijkt ook naar de concurrentiepositie van de Randstad. De belangrijkste concurrenten van de Randstad zijn relatief grote agglomeraties zoals Parijs, Milaan en Antwerpen. Deze concurrenten worden gekarakteriseerd door veel innovatie en een goede bereikbaarheid. Het is opvallend dat de Randstad voornamelijk achterblijft op innovatiegebied.

In Den Haag is jarenlang gesteggeld over de uiteindelijk onvermijdelijk geachte invoering van de kilometerheffing. Vooral de VVD ligt dwars. Een wetsvoorstel op dit gebied dat op goedkeuring van de Kamer wacht is na de val het kabinet controversieel verklaard en moet door een volgende regering opnieuw bekeken worden. De kans dat de PVC-coalitie het voorstel overneemt wordt niet groot geacht, schreef een groep deskundigen vorige maand in NRC Handelsblad:

Het kabinet Balkenende-4 heeft de invoering van dit plan drie jaar lang voorbereid. Maar na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer het onderwerp controversieel verklaard. En als de voortekenen niet bedriegen, zullen VVD, CDA en PVV de kilometerprijs terzijde schuiven. 

Planbureau voor de Leefomgeving: Balans van de Leefomgeving 2010

Opiniestuk NRC: Kilometerprijs kan ook anders

cc-foto: Frans Schouwenburg

Geef een reactie

Laatste reacties (251)