11

Kindermishandelaars gaan vaak vrijuit

Jaarlijks worden zo'n 119.000 kinderen mishandeld ... Dat leidt tot slechts 200 rechtszaken

Daders van kindermishandeling gaan bijna altijd vrijuit. Dat lijkt uit een onderzoek van het EO-tv-programma Dit is de Dag. Slechts in weinig gevallen wordt officieel aangifte gedaan, en nog minder vaak resulteert dat in een rechtszaak.


Hoewel het kabinetsbeleid zou moeten leiden tot meer aangiften en meer daders voor de rechter, lijkt dit volgens de cijfers van de EO nauwelijks effect te hebben. Volgens het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is in de afgelopen twee jaar ruim 15.000 keer kindermishandeling vastgesteld. Slechts in 2155 gevallen werd ook daadwerkelijk aangifte gedaan.

Uit het EO-onderzoek blijkt dat dit slechts tot 200 rechtszaken heeft geleid, waarna eenderde van de verdachten is vrijgesproken. Deskundigen gaan er overigens van uit dat jaarlijks 119.000 kinderen het slachtoffer zijn van mishandeling.
Foto: Vandaag de Dag

Geef een reactie

Laatste reacties (11)