3

Kinderombudsman: ‘IND handelde in strijd met Kinderrechtenverdrag’

Er werden in elk geval drie meisjes onnodig in gevaar gebracht

Felle kritiek woensdag op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) woensdag. In een zaak rondom een gezinshereniging tussen een moeder en haar drie minderjarige dochters, heeft de IND onjuist gehandeld, oordeelt de Kinderombudsman in een rapport.

De Kinderombudsman schrijft:

De Kinderombudsman heeft in 2013 een onderzoek gedaan naar de gezinshereniging. De Kinderombudsman constateerde toen dat duizenden kinderen van vluchtelingen geen eerlijke kans hebben gekregen om zich te herenigen met hun ouder in Nederland. De rechten van deze kinderen zijn in ernstige mate geschonden door een onredelijk beleid, in combinatie met een zeer onzorgvuldige werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De drie meisjes in de zaak moesten een lange reis afleggen van Jemen naar Addis Abeda (Ethiopie) omdat ze moesten bewijzen aan de IND dat zij inderdaad kinderen van een in Nederland wonende Somalische vrouw zijn. De moeder klaagde, en terecht aldus het oordeel van de Kinderombudsman.

Kinderombudsman Marc Dullaert in het rapport:

De IND heeft met deze starre houding deze meisjes onnodig in gevaar gebracht, terwijl er wel degelijk mogelijkheden waren om in Jemen een DNA test af te nemen. (..) Door te verlangen dat de kinderen naar Ethiopië of Kenia of enig ander land gingen voor een DNA-test in het kader van gezinshereniging – terwijl er redelijke alternatieven waren in Jemen – is gehandeld in strijd met (..) artikelen uit het IVRK.

De kinderen in deze zaak zijn inmiddels herenigd met hun moeder, maar de Kinderombudsman vreest voor soortgelijke zaken.

Rapport Kinderombudsman  KOM001/2015

Unicef: Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Foto: Still uit reportage Altijd Wat

Geef een reactie

Laatste reacties (3)