5

Kinderombudsman: kwetsbare kinderen in het gedrang

Kinderombudsman constateert dat toegang tot jeugdzorg slecht georganiseerd is

Kinderen en hun ouders die dit jaar op zoek zijn gegaan naar jeugdzorg, weten niet goed waar ze terechtkunnen

Kinderombudsman Marc Dullaert constateert in zijn onderzoek dat de toegang tot jeugdzorg bij gemeenten niet goed geregeld is: 

Men verbouwt de winkel terwijl die al open is. Met alle risico’s van dien voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Dullaert is ook kritisch over de grote nadruk op ‘zelfredzaamheid’ die met de decentralisatie van de jeugdzorg gepaard gaat. Hulpverleners moeten, zo mogelijk, een beroep doen op de ‘eigen kracht’ van gezinnen om problemen op te lossen. Maar volgens de Kinderombudsman dreigt ‘eigen kracht’ te veel een “mantra” te worden: wijkteams blijven er soms nodeloos lang op hameren. 


In sommige situaties moet domweg vlug worden ingegrepen omwille van de veiligheid van het kind.

De kritiek van de Kinderombudsman richt zich alleen op de zorg voor kinderen die vóór 2015 nog geen jeugdzorg ontvingen. Voor kinderen die vorig jaar al wél in zorg waren, is de ‘zorgcontinuïteit’ verankerd in de wet: zij hebben dus recht op voortzetting van hun behandeling. Die kinderen, en hun ouders, zijn zeer tevreden over de jeugdzorg.

Verder lezen: Toegang tot jeugdzorg niet goed geregeld

Geef een reactie

Laatste reacties (5)