79

Kinderombudsvrouw wil ruimer Kinderpardon

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dat de huidige regeling voor minderjarige asielzoekers fundamentele kinderrechten schendt. Daarom presenteert ze vandaag een alternatief Kinderpardon.

De Kinderombudsvrouw vindt dat extra voorwaarden uit het Kinderpardon moeten worden geschrapt of aangepast. “Het doel van deze regeling lijkt wel om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen. In die zin is het een schijnoplossing”, zegt de Kinderombudsvrouw in Trouw.

Volgens Kalverboer moeten asielkinderen net als in de huidige regeling na vijf jaar verblijf in Nederland aanspraak kunnen maken op de regeling. Want als ze na die tijd nog worden teruggestuurd, “wordt hun ontwikkeling ernstig geschaad”. Maar volgens haar levert de huidige regeling de kinderen in de praktijk niets op. “Er zijn zoveel extra voorwaarden aan verbonden, dat de grote meerderheid toch wordt uitgezet.”

Een van die extra voorwaarden die Kalverboer wil schrappen is dat kinderen niet in aanmerking komen voor het Kinderpardon als ouders onvoldoende hebben gewerkt aan vertrek, ooit een verkeerde nationaliteit hebben opgegeven of geen asiel hebben aangevraagd. De Kinderombudsman vindt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op de beslissingen van hun ouders.

Ook vindt de Kinderombudsman het te strikt als een minderjarige vanwege vandalisme een straf heeft opgelopen en daardoor geen verblijfsvergunning meer krijgt. Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het Kinderpardon, wil de Kinderombudsvrouw bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit. Kalverboer: “Op dit moment is het Kinderpardon in geen enkele wet verankerd. Hierdoor heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die over deze regels gaat, te veel beleidsvrijheid.”

De Kinderombudsvrouw roept de formerende partijen op haar aanpassingen aan het Kinderpardon over te nemen. Zij wil dat ook alle afgewezen aanvragen van asielzoekerskinderen die in Nederland wonen opnieuw beoordeeld worden volgens haar alternatief.

Bron: ANP, Trouw

Geef een reactie

Laatste reacties (79)