13

Kinderrechtenorganisatie: Maak vaccinaties verplicht

Kinderrechtenorganisatie KidsRights pleit voor verplichte inenting tegen mazelen. Dit omdat Nederland nu voor het vierde jaar op rij een vaccinatiegraad van minder dan 95 procent heeft, de ondergrens om volgens de Wereldgezondheidsorganisatie het besmettingsrisico minimaal te houden. De overheid heeft de jaren veel geïnvesteerd in voorlichting, dat lijkt echter weinig baat te hebben.

Verplichte vaccinatie is een heikel punt in Nederland. Vooral christelijke partijen maken bezwaar tegen het inenten van kinderen wanneer dat tegen de overtuigingen van de ouders ingaat. Uit de dinsdag gepresenteerde KidsRight Index, een jaarlijks ijkpunt waarbij 181 landen worden gerangschikt naar de mate waarin zij het VN-Kinderrechtenverdrag naleven, blijkt dat Nederland tien plaatsen is gezakt binnen het domein gezondheid. Dit omdat kinderen het risico lopen besmet te raken door bijvoorbeeld de mazelen als gevolg van de lage vaccinatiegraad.

‘Als voorlichting niet helpt, zul je toch iets anders moeten doen. Het kan niet zo zijn dat je als ouder een ander kind in gevaar brengt omdat je je eigen kind niet wilt laten vaccineren,’ zegt Marc Dullaert, voorzitter van kinderrechtenorganisatie KidsRights en oud-Kinderombudsman. Verplicht vaccineren dus, in elk geval tot de vaccinatiegraad is hersteld.

Dat het waarschijnlijk voorlopig niet zover zal komen blijkt uit een reactie van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Een woordvoerder laat weten dat de staatssecretaris een actieplan naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en de resultaten daarvan afwacht: ‘We zitten nog niet in een kritieke zone. De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren steeds licht gedaald, maar in januari meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne dat die daling gestopt is.’ Wel overweegt Blokhuis ‘meer verplichtende maatregelen’ als de vaccinatiegraad verder daalt en een gevaarlijke situatie ontstaat.

Bron: De Volkskrant / cc-foto: whitesession

Geef een reactie

Laatste reacties (13)