6

‘Kleuteronderwijs wordt te schools’

Peiling toont onvrede 'kleuterjuffen'

Het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond organiseerde een peiling onder 350 onderwijzers.

Volgens de ondervraagde onderwijzers is er veel veranderd sinds de speciale opleiding tot ‘kleuterjuf’ Klos is opgegaan in de Pabo, aldus Trouw. Kennis over wat kleuters nodig hebben is daardoor afgenomen. Een belangrijk verschil is dat het speelse verdwijnt. Volgens één onderwijzer leren kinderen sneller het alfabet als het op rijm of muziek gaat, maar de nadruk ligt nu veel te veel op ‘oefenen, oefenen, oefenen’. Er is ook kritiek op het feit dat de cito-toets steeds vroeger wordt afgenomen en op de van hogergand opgelegde lesmethoden.

Zie hier de volledige uitslag van de enquête.

Geef een reactie

Laatste reacties (6)