231

Klijnsma laat alle Wajongers herkeuren

Nu 230 duizend Wajongers, kabinet wil er maar 40 duizend overhouden ... Staatssecretaris van Sociale Zaken Klijnsma: 'sociale werkplaatsen worden inderdaad een sterfhuis'

Iedereen met een jonggehandicapten-uitkering, de Wajong, wordt de komende jaren herkeurd. Wie kan werken krijgt een bijstandsuitkering en moet vervolgens door de gemeente aan een baan worden geholpen. Het gaat in totaal om 230 duizend mensen die als jongere arbeidsongeschikt zijn geworden. Het kabinet verwacht dat slechts 40 duizend van hen volledig en duurzaam gehandicapt zijn en hun uitkering kunnen houden, meldt de Volkskrant. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken kondigt dit vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer over haar Participatiewet.

Met de Participatiewet worden in 2015 de bijstand, sociale werkplaatsen en de uitkering voor jonggehandicapten Wajong op een hoop gegooid. Dat gaat om 700 duizend mensen. De gemeenten krijgen de taak deze personen aan werk of een uitkering te helpen, schrijft de Volkskrant. Voor veel Wajongers zal de overgang naar de bijstand een achteruitgang in inkomen betekenen.

Het kabinet gaat ervan uit dat deze reorganisatie een bezuiniging van 245 miljoen euro in 2017 oplevert, later oplopend naar 1,6 miljard. In april maakte het kabinet hierover afspraken met vakbonden en werkgevers, donderdag sloot Klijnsma ook een akkoord met de gemeenten.

Van bedrijven verwacht Klijnsma dat ze in 2016 11.000 arbeidsgehandicapten aan het werk hebben geholpen. Als ze dat niet doen, komt er de verplichting van een vast percentage arbeidsgehandicapten op het totaal van de werknemers, een quotum. Dat meldde de NOS donderdag.

Een arbeidsgehandicaptenquotum van 5 procent was in het regeerakkoord aangekondigd voor 2015, maar in het sociaal akkoord is afgesproken dat bedrijven vrijwillig arbeidsgehandicapten in dienst kunnen nemen.

In totaal moeten de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan worden geholpen. Het bedrijfsleven moet voor 100.000 banen zorgen, de overheid voor 25.000, aldus de NOS.

De sociale werkplaatsen, waar nu ongeveer 100 duizend personen werken, worden gesloten. Wie er al werkt, houdt zijn baan, maar er komen geen nieuwe collega’s bij. “De sociale werkplaatsen worden inderdaad een sterfhuis”, erkent Klijnsma.

In 35 regio’s gaan de gemeenten, de vakbeweging, werkgevers en het ministerie de afspraken verder uitwerken. Er komt geen centrale landelijke keuringsdienst die bepaalt of en in welke mate arbeidsgeschikt iemand is.

De herkeuring van jonggehandicapten is met name de SP tegen het zere been. SP-Kamerlid Sadet Karabulut:

‘Het overgrote deel van hen zal onder het strenge regime in de bijstand belanden. Dat is heel zorgelijk omdat deze mensen juist extra steun en begeleiding nodig hebben.

De Participatiewet is de opvolger van de Wet werken naar vermogen, die in 2011 werd bedacht door toenmalig staatssecretaris Paul de Krom (VVD). Die wet is er nooit gekomen. De wet werd controversieel verklaard toen het kabinet Rutte I in 2012 viel en demissionair verder moest.

Volkskrant: Klijnsma: alle Wajongers opnieuw keuren

NOS: ‘Banen voor 11.000 gehandicapten’

Foto-cc: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (231)