90

Klijnsma loodst mantelzorgboete door senaat

Er komt een breed onderzoek naar omstreden maatregel, maar van afstel is absoluut geen sprake

De zo gevreesde mantelzorgboete, die AOW’ers moeten gaan betalen wanneer ze inwonende kinderen hebben, gaat gewoon door. Staatssecretaris Jetta Klijnsma laat weten dat er wel een breed onderzoek komt naar de zeer omstreden maatregel, maar dat betekent niet automatisch dat er ook sprake is van afstel. In de Eerste Kamer belooft ze dat het parlement wel alle mogelijkheden zal krijgen om mee te praten over de uitkomst van het onderzoek.

Klijnsma verdedigde de maatregel dinsdag in de senaat. Met haar belofte heeft ze een ruime meerderheid van de Eerste Kamerleden gerust weten te stellen, waardoor ze op voldoende steun kan rekenen om het omstreden plan toch door te voeren. Hiermee weet ze een bezuiniging van in totaal 2 miljard euro veilig te stellen.

Het kabinet wil dat de samenleving meer gaat participeren. De bedoeling is dat de burger voortaan zijn ouders/ buren/ vrienden/ familie die het niet helemaal zelf weten te rooien gaat helpen. In het ideale plaatje blijven ouderen voortaan langer thuiswonen. Als hun kinderen ze dan intensiever verzorgen, eventueel aangevuld met wat thuiszorg, zou dat een ontlasting van de ouderenzorg kunnen betekenen. Haaks op dit beleid staat echter het plan van Klijnsma. Wanneer een gepensioneerde met zijn kind gaat samenwonen, wordt deze voortaan gekort op de AOW. Wie met zijn kind gaat samenwonen krijgt voortaan 300 euro AOW per maand minder en komt dan uit op de helft van het minimumloon. Klijnsma is echter volhardend. Eerder zei ze al:

Mensen die samen in een huis wonen, hebben schaalvoordelen omdat ze kosten kunnen delen. Ik vind dat dit voordeel in de uitkeringshoogte terug kan komen.

cc-foto: Elvin

Geef een reactie

Laatste reacties (90)