32

Klimaatonderzoek: Amersfoort aan zee wordt Amersfoort onder zee

In zijn film An Inconvenient Truth toonde voormalig Amerikaans vice-president Al Gore hoe als gevolg van de stijgende zeespiegel Amersfoort aan zee zou komen te liggen. Zogeheten klimaatsceptici maakten dat beeld belachelijk en het werd gezien als een toonbeeld van bangmakerij. Nieuw onderzoek in een grot in Mallorca laat zien dat Gore misschien veel te optimistisch was.

Een internationaal team (Spanje, VS) onderzoekers verzamelde in een grot aan de kust van Mallorca bewijsmateriaal waaraan te zien is hoe hoog het zeeniveau drie miljoen jaar geleden was. Het CO2 gehalte was destijds vergelijkbaar met het huidig niveau en de gemiddelde temperatuur 2 tot 3 graden hoger. In Nature publiceren ze hun bevindingen die er op wijzen dat de waterstand indertijd 16,2 meter hoger lag dan het huidige niveau, met een onzekerheidsmarege tussen de 5,6 en 19,2 meter.

De resultaten laten zien dat zelfs bij stabilisering van het CO2-gehalte in de atmosfeer de zeespiegel tot die hoogte kan stijgen. Tot nu wordt uitgegaan van een stijging van de zeespiegel deze eeuw met een meter.

Bron: Eurekalert

Geef een reactie

Laatste reacties (32)