38

Klimaatproces tegen de staat in de steigers gezet

Thieme: Een breed draagvlak is niet nodig. Het gaat al om een algemeen belang

Marianne Thieme pleit voor een rechtszaak tegen de staat om klimaatverandering af te dwingen. Wat haar betreft is er geen breed maatschappelijk draagvlak voor nodig. “Het gaat hier niet meer om een deelbelang, maar om een algemeen belang. Dit gaat iedereen aan”, vindt Thieme.

Duurzaamheids-organisatie Urgenda gaf zaterdag aan een rechtszaak tegen de staat te overwegen. De Nederlandse overheid schiet wat hen betreft te kort in de bescherming van burgers voor de gevolgen van klimaatverandering en daarom zou een rechter daarover moeten beslissen.

Urgenda probeert nu mensen te mobiliseren bij organisaties en bedrijven zodat het initiatief breed gedragen kan worden. Zo wordt het volgens jurist en filosoof Pepijn Vloemans (wetenschappelijk bureau van GroenLinks) mogelijk ‘een duurzame revolutie’ afgedwongen.

De Maastrichtse advocaat Roger Cox legt in zijn boek ‘Revolutie met Recht’ het probleem bloot. Volgens hem heeft de overheid te veel macht om de regels voor energie- en klimaatverandering te interpreteren. Die ruimte krijgt de overheid door de rechterlijke macht. Hij schat daarom ook in dat een rechtszaak een kleine kans van slagen heeft, maar wel de enige manier is om energie- en klimaatverandering af te dwingen.

Cox schrijft:

De feiten en omstandigheden ontnemen westerse staten elk verweer om hun inactieve houding en gebrek aan resultaten inzake de energietransitie en de bescherming van de samenleving tegen de gevaren van klimaatverandering te rechtvaardigen: staten hebben een onderzoeksplicht, een vergaande waarschuwingsplicht en een plicht tot het nemen van rigoureuze maatregelen.”

Thieme vindt dat Cox en Urgenda terecht de noodklok luiden. Rutte I heeft wat haar betreft te weinig stappen vooruit gezet. “En bij het huidige kabinet zien we dat er in feite ook niets in gang wordt gezet.”

Hoogleraar internationale, Europese en nationale milieuregelgeving Jonathan Verschuuren geeft aan dat een rechtszaak een kleine kans heeft. Eén belangrijk element daarin is dat Nederland in grote lijnen voldoet aan het Klimaatverdrag uit 1992 als het Kyoto-protocol. Maar ook onderstreept hij de tekortkoming van de rechterlijke macht. “Vergelijkbare pogingen strandden steeds: er is veel te veel beleidsruimte. De rechter laat de overheid die ruimte.”
Trouw: ‘Klimaatproces tegen de staat kan nu al’

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (38)