24

Klimaattop EU succes met ‘bedroevend’ resultaat

EU-regeringsleiders bereiken akkoord over klimaatpakket … Afspraken kunnen echter eind 2015 weer worden afgezwakt  

Donderdagnacht hebben de EU-lidstaten een akkoord bereikt over een nieuw klimaatpakket voor 2030. De gemaakte afspraken worden eind 2015 opnieuw bekeken tijdens een internationale klimaattop in Parijs en kunnen dan worden bijgesteld als grootmachten VS en China niet met gelijkwaardige klimaatdoelen komen. Milieuorganisaties bestempelen de afspraken als ‘bedroevend’.

NRC meldt:

Besloten is dat in 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 40 procent moet zijn teruggebracht vergeleken met 1990. Daarnaast moet over zestien jaar van al het energieverbruik zeker 27 procent afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, een bindende Europese doelstelling. (…) Tot slot moet de energiezuinigheid tegen 2030 minstens 27 procent zijn. Dit is niet bindend, maar ‘indicatief’.

De afspraken gelden voor de Europese Unie als geheel, maar niet voor afzonderlijke lidstaten. Alle landen kunnen bijdragen aan het gemeenschappelijke doel, maar zullen dit laten afhangen van wat zij zelf op kunnen brengen. Polen bijvoorbeeld, is zoals veel Oost-Europese landen een economische inhaalslag aan het maken en moet nu veel geld neerleggen om hun verouderde fabrieken duurzaam te maken. Ze krijgen daarom financiële compensatie en extra uitstootrechten via het Europese systeem voor emissiehandel, waarbij bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen afkopen.

De regeringsleiders houden zich het recht voor de klimaatafspraken van de EU in te perken als China en de Verenigde Staten niet met gelijkwaardige maatregelen komen tijdens de VN-klimaattop eind 2015.

Premier Rutte noemde de afspraken “ambitieus”, maar volgens Greenpeace zijn de percentages niet toereikend om de CO2-uitstoot voldoende terug te dringen:

Deze bedroevende percentages voorkomen niet dat de aarde met meer dan twee graden gaat opwarmen, we blijven afhankelijk van de import van (Russisch) gas en de rekening voor investeringen in schone energie wordt doorgeschoven naar de volgende generaties.
Om het genoemde leed nog enigszins te verzachten, zou Europa de komende 35 jaar 80 tot 95 procent minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. Om die ambitie te halen, moeten we in 2030 niet op 40 procent zitten, maar op 55 procent. Daar past een ambitie van 45 procent schone energie bij en 40 procent energiebesparing.

Cc-foto: Paul Vaarkamp

Geef een reactie

Laatste reacties (24)