54

Klimaattop in Polen weer een flop

Landen kunnen het niet eens worden over hulp voor ontwikkelingslanden

De klimaattop in Polen heeft weinig opgeleverd. Dat meldt onder meer Nu.nl. De top van de Verenigde Naties in Warschau is blijven hangen in tegenstellingen tussen rijke en arme landen. Hoewel de top tot vrijdag zou duren, wordt zaterdag nog een laatste poging gedaan.

De bijna tweehonderd landen kunnen het maar niet eens worden over de hulp voor ontwikkelingslanden, die getroffen worden door de gevolgen van de opwarming van de aarde.

In Warschau deden de landen een poging tot een basis te vinden voor een gezamenlijk akkoord, dat uiteindelijk in 2015 vormgegeven moet worden. Het enige punt waar de landen het in Polen over eens konden worden zijn de nieuwe regels voor de bescherming van tropische bossen.

Milieuorganisaties en ontwikkelingslanden hekelen nu de houding van de rijke landen. Die zouden meer oog hebben voor het aanzwengelen van economische groei dan voor het oplossen van klimaatproblemen. In een ontwerptekst stond zaterdag dan ook alleen een aansporing voor ontwikkelde landen om meer hulp te bieden aan ontwikkelingslanden. Concrete doelstellingen bleven uit; daarmee zouden immers miljarden gepaard gaan.

Donderdag liepen milieuorganisaties als Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en Oxfam International weg bij de top, omdat de rijke landen zicht te weinig inzetten. Zelfs de Filipijnse tyfoon Haian, die vlak voor de kilmaattop over de Filipijnen trok en een spoort van vernieling achter liet, kon geen schot in de zaak brengen.

Gastland Polen hield naast de klimaattop ook een steekolenconferentie. Ook werd de Poolse voorzitter Marin Korolec vervangen als milieuminister door iemand die de omstreden schaliegaswinning in Polen kan versnellen. Dit alles kwam Polen op veel kritiek te staan.

Over de klimaattop van vorig jaar verscheen op Joop: VN-klimaattop neemt muizenstapje naar 2020

Nu.nl: Klimaattop Polen levert weinig op

cc-foto: Global2000

Geef een reactie

Laatste reacties (54)