110

Klimaatverandering nadert point of no return, zeggen wetenschappers

Vooraanstaande wetenschappers waarschuwen dat maatregelen weinig zin meer hebben na een zeker punt

De aarde wordt een broeikas als bepaalde klimaatontwikkelingen die nu al plaats vinden in domino-effect samen komen. Dit zeggen wetenschappers in een artikel dat is gepubliceerd door het PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

Voor het onderzoek zijn tien grote klimatologische ontwikkelingen onderzocht. Zo is ook het methaangas dat eventueel vrij komt als permafrost in Siberië zou gaan smelten meegenomen in de vergelijkingen en het smelten van ijs bij Groenland of Antarctica. Dit zou kunnen leiden tot permanente overstromingen van delta-gebieden. Voor Nederland betekent dit slecht nieuws; ons land is één groot deltagebied. Ook eilanden rond de evenaar hebben wat te vrezen: meer tropische stromen en het verdwijnen van het koraal. Dit alles voor het eind van deze eeuw.

De groep doet aanbevelingen op allerlei vlakken. Zo adviseert ze een globale aanpak, waarin alle facetten die bijdragen aan opwarming van de aarde worden meegenomen. Hierbij wordt gedacht aan het drastisch terugdringen van koolstof, nieuwe afspraken tussen regeringen wereldwijd en het veranderen van maatschappelijke waarden en denkwijzes over de problematiek.

Tegen The Guardian zegt Johan Rockström, directeur van het Stockholm Resilience Centre dat zich bezig houdt met sociaal-ecologische processen: ‘Ik hoop dat we fout zitten, maar als wetenschappers hebben we de verantwoordelijkheid te onderzoeken of dit klopt. We moeten het nu weten. Het is zo urgent, dit is een van de meest existentiële vragen in de wetenschap.’

Cc-foto: ANP

Geef een reactie

Laatste reacties (110)