9

Klink veegt z’n straatje schoon: ‘Niets mis met extra geld Erasmus MC’

Erasmus MC kreeg van oud-minister Klink 100 miljoen euro extra voor nieuwbouw ... Was er sprake van verboden staatssteun? En: waarom wist minister Schippers hier niets van?

Zowel oud-minister Ab Klink als het Erasmus MC houden voet bij stuk dat in 2009 niets onoorbaar is gebeurd bij de toekenning van 100 miljoen euro extra voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Dat meldt de Volkskrant. Beiden reageren op de commotie die is ontstaan nadat duidelijk is geworden dat Klink het bedrag heeft toegezegd, zonder daar de Tweede Kamer over te informeren. De huidige minister op de post, Edith Schippers, maakt haar voorganger harde verwijten. Volgens haar zou mogelijk sprake kunnen zijn geweest van verboden staatssteun.

Schippers zegt zelf pas sinds 22 augustus op de hoogte te zijn van de toezegging van Klink aan het Rotterdamse academische ziekenhuis. Het ziekenhuis raakte in 2008 in de problemen bij de financiering van de nieuwbouw, doordat er nieuwe regels werden ingevoerd. Ernst Kuipers, huidige bestuursvoorzitter van Erasmus MC, legt de gang van zaken uit. Er was volgens de oude regels 505 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwbouw, maar de goedkoopste offerte was uitgekomen op 854 miljoen euro. Een groot verschil, dat niet zomaar bij de banken bijgeleend kon worden. Kuipers:

De Europese Investeringsbank eiste bijvoorbeeld een overheidsgarantie. We hadden toen twee keuzes: stoppen en doorwerken in een sterk verouderd pand met hoge kosten voor onderhoud en renovatie. Of versoberen. Door te schrappen in het ontwerp is de offerte teruggebracht naar 773 miljoen. In overleg met Klink is de grondslag (het bedrag dat Erasmus voor de nieuwbouw kreeg, red.) met 100 miljoen euro verhoogd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de overgangsregeling van het oude naar het nieuwe bouwregime. Voor algemene ziekenhuizen loopt dat van 2009 tot 2016, voor ons loopt dat tot 2017.

Minister Schippers gaat ‘de geschiedenis en gang van zaken en juridische consequenties’ nu op een rij zetten. Wanneer blijkt dat Klink fouten heeft gemaakt, heeft zij een politiek probleem, omdat zij verantwoordelijk is voor de fouten van haar voorgangen en van haar ambtenaren. In Den Haag roept het vragen op dat de minister zegt drie jaar lang niets te hebben geweten over het hernieuwd overleg tussen haar ambtenaren en het Erasmus MC over de regeling. De Volkskrant noemt het zelfs ‘curieus’ dat zij bij haar aantreden, noch via het ‘overdrachtsdossies’, noch via haar ambtenaren op de hoogte is gebracht.

De Volkskrant: Klink: niets mis met extra geld Erasmus MC

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (9)