136

Kloof tussen rijk en arm in Nederland groeit

Ongelijkheid in Nederland toegenomen door crisis … Rijkste 1 procent bezit kwart totale vermogen

De ongelijkheid tussen rijk en arm in Nederland is tijdens de crisis toegenomen. De rijkste 1 procent van Nederland heeft bijna een kwart van het totale vermogen in bezit. De verdeling tussen rijk en arm behoort dan ook tot een van de scheefste ter wereld. Dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van het CBS. Voor de crisis hadden de allerrijksten nog ruim eenvijfde van het vermogen in handen.

In 2012 had de rijkste 1 procent van Nederland, zo’n 74 duizend huishoudens, ruim 273 miljard euro aan vermogen. Dat is 23,4 procent van het totaal. Per huishouden dus zo’n 3,7 miljoen euro. Het totale vermogen in Nederland was in 2012 1.166 miljard euro.

Het vermogen van de rijkste 1 procent is sinds 2008 gegroeid doordat geïnvesteerd is in (internationale) aandelen en ander kapitaal dat in waarde stijgt. Het vermogen van de ‘gewone burger’ zit vooral in het eigen huis, dat de afgelopen jaren juist flink in waarde is gedaald.

Volgens de Utrechtse hoogleraar Bas van Bavel zit Nederland met de vermogensongelijkheid in de internationale top. De scheve verdeling is volgens hem zelfs te vergelijken met de situatie in de V.S., maar ook met Duitsland en Noorwegen; landen met een vrij gelijke inkomensverdeling, maar met grote vermogensongelijkheid.

Binnen de rijkste 1 procent in Nederland zijn de verschillen trouwens ook groot. “In 2012 hadden de rijkste zevenduizend huishoudens 102 miljard euro, dat is gemiddeld 13,9 miljoen euro per huishouden. De rijkste 0,1 procent van Nederland bezat dat jaar 8,7 procent van het totale vermogen”, aldus de Volkskrant.

Geef een reactie

Laatste reacties (136)