16

‘Klopjacht’ op smartphonegebruikers in verkeer heksenjacht

Telegraaf wijt 'tientallen doden' aan smartphonegebruik ... Overheid start in september campagne ... Boete: 220 euro

Pas op, de politie ontketent in september een ware ‘klopjacht’ op smartphonegebruikers! Het gebruik van smartphones zou namelijk de oorzaak zijn van ‘tientallen’ verkeersdoden. Dat schrijven de Telegraaf en Elsevier maandag. Maar waarop is deze boude stelling eigenlijk gebaseerd?

Een verslaggever van de Telegraaf haalt in deze video (vanaf minuut 1.51) een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SVOW) aan. Uit dat onderzoek zou blijken dat steeds meer automobilisten gebruik maken van een smartphone en dat zou leiden tot ‘tientallen’ verkeersdoden.

Afleiding
De SWOV heeft inderdaad in 2012 twee publicaties uitgegeven over over afleidingen in het verkeer, het factsheet Aandachtsproblemen achter het stuur en en de inventarisatie Afleiding in het verkeer: een overzicht van de literatuur. In een nieuwsbrief schrijft de SWOV hierover:

Automobilisten besteden ongeveer een kwart tot 30 procent van hun rijtijd aan afleidende activiteiten, waarvan de helft voor rekening van een gesprek met een passagier komt. Activiteiten die voor de grootse visuele afleiding zorgen, zoals het sms’en, blijken het gevaarlijkst te zijn. Tot slot blijken jongere automobilisten en fietsers vaker bezig met allerlei afleidende activiteiten dan oudere verkeersdeelnemers. (…)

De cijfers over hoe vaak verkeersdeelnemers bezig zijn met afleidende activiteiten zijn nogal schaars. Hoewel een oorzakelijk verband moeilijk is aan te tonen, schatten de meeste studies dat afleiding een rol kan hebben gespeeld bij het ontstaan van zo’n 5-25% van alle auto-ongevallen. Overtuigend is aangetoond dat afleiding zorgt voor negatieve effecten op het gedrag in het verkeer, maar er is nog geen duidelijkheid over het exacte ongevalsrisico van mobiel bellen of andere afleidende activiteiten. (…)

Het is denkbaar dat de diverse bronnen van afleiding niet dezelfde typen maatregelen zullen vragen om de negatieve effecten ervan in het verkeer tegen te gaan. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de effectiviteit van allerlei maatregelen om afleiding in het verkeer tegen te gaan.

Campagne
De overheid wacht verder onderzoek echter niet af en gaat half september van start met de campagne Laat je niet afleiden. Op de website is nog niets te lezen, maar de Telegraaf weet al dat de politie hard gaat optreden tegen mensen die een terloopse blik op hun smartphone werpen. Elsevier meldt dat de boete 220 euro wordt. Dat is hetzelfde als voor het handheld mobiel bellen. Nieuws waar overigens het AD in juli mee kwam. De krant schreef toen ook al dat het niet bekend is hoeveel verkeersongelukken smartphones precies veroorzaken. Het was VVN dat schatte dat het jaarlijks om tientallen doden zou gaan.

VVN heeft met het onderzoek van de SWOV echter niets van doen gehad. De organisatie stelt op de eigen website de campagne uit te voeren in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de ANWB, RAI vereniging, ExxonMobil Esso, BP, Shell en Allsecur. “De vier laatstgenoemde partijen zijn zowel partner als voorbeeldbedrijf vanwege hun telefoonprotocol”, aldus VVN. Dit terwijl ook advertenties van commerciële partijen, maar ook van de overheid als mogelijk afleidend gelden langs de weg. 

Daling
Het aantal verkeersdoden is in 2012 opnieuw gedaald. Een voortzetting van een gestage daling sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, zo berichtte het CBS in april van dit jaar. In 2012 kwamen 650 mensen om bij een verkeersongeval. Het kabinet streeft er sinds 2008 naar om dit getal in 2020 terug te brengen tot maximaal 500.

Foto-cc: SimonQ

Geef een reactie

Laatste reacties (16)