86

‘Klunzig en heel slordig’

Politiek reageert dodelijk op nieuwe blunder kabinet ... Media citeren uit nota die 'per ongeluk' op straat belandde ... Ministerie gebruikte echt exemplaar voor 'testversie' ... Oppositie niet blij met inhoud

Zoals u ook elders op deze site kunt lezen, is de miljoenennota (weer) uitgelekt. Dit keer door een fout van de rijksoverheid zelf. De blunder is ronduit pijnlijk voor het kabinet, zeker na al het geharrewar over het belang van embargo’s. Nu de inhoud bekend is wordt er ook al vóór Prinsjesdag op gereageerd.


Parlementariërs reageren hard op het geklungel. VVD-fractievoorzitter Stef Blok noemt het vroegtijdig publiceren ‘klunzig en heel slordig.’ CDA-fractieleider Van Haersma Buma zegt in de Volkskrant over de blunder: ‘Buitengewoon teleurstellend, het is erg onhandig dat het vandaag al publiek is geworden. Ik wil weten hoe het kan, hoe dit zomaar op straat kan liggen.’ Wilders noemt het ‘knulligheid ten top’.

Het ministerie van Financiën verklaart tegenover de NOS dat er een fout is opgetreden in de testomgeving van de website:

Er is per ongeluk getest met de echte Miljoenennota. Dat had niet gemoeten. Verder is er ook getest met een veel te voor de handliggende internetadres. De test en de publicatie van de stukken zijn uitbesteed aan het bedrijf Facetbase. Er wordt nu uitgezocht hoe het daar heeft kunnen fout gaan.

De Volkskrant somt een aantal opmerkelijk zaken uit de nota op:

– Het kabinet maakt een overtuigde keuze voor een compacte en meer doelmatige overheid en meer ruimte voor een krachtige private sector. Dat is cruciaal voor het behoud van onze toekomstige welvaart.

– De komende jaren zal de koopkracht onder druk staan.

– De aanhoudende onrust in de wereldeconomie en de daarmee gepaard gaande onzekerheden benadrukken daarbij het belang van de ambities van dit kabinet: financiële stabiliteit, een voortvarende consolidatie van de overheidsfinanciën, een sterke economie en een kleine krachtige overheid 

– Begrotingstekort: 17,8 miljard euro, 2,9 procent bbp 
– Totale inkomsten: 231,9 miljard
– Totale uitgaven: 245,3 miljard 
– Ombuigingen: 7,9 miljard euro 
– Investeringen: 2 miljard
– Economische groei: 1 procent 
– Werkloosheid: 406.000

NRC Handelsblad meldt dat het kabinet waarschuwt voor de stijgende zorgkosten. Volgens de Europese Commissie stijgen de overheidsuitgaven aan AOW en zorg in Nederland met bijna 10 procent (BBP). Dat is een sterkere toename dan in andere EU-landen. De zorgtoeslag gaat voor veel mensen omlaag, net als de huurtoeslag.

Ook de kinderbijslag gaat omlaag en wel met 35 euro per kind. Het kindgebonden budget, dat alleen gezinnen met lagere inkomens krijgen, gaat omhoog met vijftig euro voor het eerste kind en met 150 euro voor het tweede kind. Dit is in het voordeel van gezinnen met een modaal of beneden modaal inkomen. Wel daalt het aantal gezinnen dat in aanmerking komt voor het kindgebonden budget.

Politiek redacteur Erik van der Walle van NRC meldt dat het Centraal Planbureau heeft besloten om de Macro Economische Verkenning later vanmiddag ook naar buiten te brengen. Hierin staan de belangrijkste economische prognoses op grond waarvan het kabinet beleid maakt.

Volkskrant: Miljoenennota 2011: de hoofdlijnen

NRC: Live: Miljoennota stat al op internet

Lees hier de hele Miljoenennota

De oppositie heeft weinig goeds over voor de inhoud van de Miljoenennota. Pechtold van D66 ziet zijn analyse bevestigd dat het kabinet weinig werkelijk doet: Het begrip hervorming komt 16 keer in de tekst voor, maar het werkwoord hervormen ontbreekt. Het kabinet heeft als leus gekozen ‘Koersvast in onzekere tijden’. Koersvast? Ik zou eerder zeggen muurvast. Het gat tussen wat het kabinet beschrijft en wat het kabinet doet, is groot.’

Sap verklaarde tegenover de NOS verbijsterd te zijn dat het kabinet meer geld gaat uit rekken voor kernenergie terwijl er zo hard bezuinigd wordt.

Lees ook de reacties van onder meer Sap, Roemer, ChristenUnie en CNV.

Zonder embargo: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (86)