7

Knapen lapt motie Eerste Kamer aan zijn laars

Staatssecretaris maakt extra korting op budget hulporganisaties niet ongedaan

Staatssecretaris Ben Knapen negeert een oproep van de Eerste Kamer om een extra korting op het budget van hulporganisaties ongedaan te maken.

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris middels een motie opgeroepen de extra korting ongedaan te maken, maar Knapen heeft besloten hier niet op in te gaan.

De staatssecretaris zegt niet te kunnen ontkomen aan bezuinigingen op subsidies aan maatschappelijke organisaties. Knapen kan de motie van de Eerste Kamer naast hem neergeleggen omdat de Eerste Kamer reeds akkoord is gegaan met de begroting van Buitenlandse Zaken voor 2011. De motie roept slechts op tot een aanpassing hiervan.

Knapen wijst er ook nog op zijn toezegging om de overgang gelijdelijk te laten verlopen. Eerder deelde hij de Tweede Kamer mee de pijn voor volgend iets te verzachten door niet 50 maar 40 miljoen euro extra te korten.

De Volkskrant: Knapen negeert oproep Eerste Kamer over hulporganisaties

cc-foto: IFDC

Geef een reactie

Laatste reacties (7)