Laatste update 14:12
28

KNVB en Ajax wisten van hartafwijking Nouri, Nouri zelf mogelijk niet

Bij Ajacied Abdelhak Nouri, die in juli vorig jaar door een hartstilstand werd getroffen, is al in 2014 een hartafwijking geconstateerd. Dat schrijft NRC. De KNVB zou hebben geoordeeld dat de afwijking ongevaarlijk was en deelde de bevindingen met Ajax. De familie van Abdelhak Nouri zou niet op de hoogte zijn gesteld, onduidelijk is of Nouri dat zelf wel was.

Volgens NRC is er een ‘juridisch steekspel’ gaande tussen de familie van Nouri en Ajax. Beide partijen hebben een letseladvocaat in de arm genomen. Ajax zou nog altijd geen volledige openheid van zaken geven rond wat er precies gebeurde tijdens de oefenwedstrijd in Oostenrijk, waar Nouri op het veld in elkaar zakte. Zo is volgens de krant ook niet bekend wanneer er precies is begonnen met de hartmassage. NRC schrijft ook dat het optreden van clubarts Don de Winter ‘op gespannen voet’ staat met de medische richtlijnen van voetbalbond FIFA:

Volgens het gedetailleerde FIFA-protocol moet een clubarts in dat geval uitgaan van „een plotselinge hartstilstand”. Daarbij hoort een „snelle herkenning”, een „onmiddellijke respons” via directe reanimatie en zo snel mogelijk gebruik van een geautomatiseerde defibrillator. Die snelle, geprotocolleerde reactie bleef uit.

Ook over de in 2014 geconstateerde hartafwijking is veel onduidelijkheid. De KNVB zou de informatie destijds schriftelijk aan Ajax hebben overgebracht. Protocol schrijft voor dat de club vervolgens de voetballer zelf en diens ouders op de hoogte stelt, maar elk schriftelijk bewijs hiervoor ontbreekt. De familie van Abdelhak Nouri is ervan overtuigd dat de voetballer zelf van niets wist. De advocaat van de familie laat in NRC weten dat het nieuws voor hen ‘een enorme schok’ is:

Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking had zij aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek en regelmatig terugkerende tests om te beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking zijn. Dit alles is niet gebeurd, zo moet de familie helaas constateren. De signalen dat de zorg op het veld niet adequaat is geweest, heeft de familie, veelal informeel, van verschillende medici te horen gekregen.

Zaterdagochtend heeft de advocaat van de familie ook een persbericht uitgegeven waarin eveneens staat dat de familie niet op de hoogte is geweest van de bevindingen van de KNVB. Wat betreft het wel of niet correct handelen van de clubarts, zegt de familie eerst het onderzoek af te wachten, alvorens verdere uitspraken te doen of conclusies te trekken.

Ajax wilde niet ingaan op verdere vragen van NRC. Via een woordvoerder liet de club weten ‘geen inhoudelijke informatie te verstrekken, aangezien het een medisch en dus vertrouwelijk dossier betreft.’

De club zou wel rechtstreeks contact hebben met de familie Nouri over de zaak. Abdelhak Nouri is na zijn hartstilstand niet meer hersteld en verkeert nog altijd in een zeer lage staat van bewustzijn.

Update 13.00 uur:
Naar aanleiding van het artikel in NRC heeft ook de KNVB een verklaring uitgegeven op de eigen website. Hoewel niet wordt ingegaan op de situatie van specifiek Abdelhak Nouri, schrijft de bond:

Als standaardprocedure worden de uitkomsten van het onderzoek met de speler besproken en schriftelijk gedeeld met de speler en de medische staf van de club. Is de speler jonger dan zestien jaar, dan worden – volgens de geldende regels – ook de ouders hierin gekend.

cc-foto: Jeroen Mirck

Geef een reactie

Laatste reacties (28)