56

KNVB: ‘Sporten wordt onbetaalbaar door hoog btw-tarief’

Voetbalbond wijst op het grote maatschappelijke belang van toegankelijke sport voor iedereen

Behalve voor primaire levensbehoeften, gaat het btw-tarief voor sport omhoog. De KNVB luidt daarom de noodklok. De voetbalbond publiceerde vrijdag een brief waarin wordt gewezen op de kwalijke gevolgen voor de Nederlandse samenleving.

De KNVB schrijft in de brief:

Sport is voor wekelijks vijf miljoen mensen in onze samenleving één van die primaire levensbehoeften. Sport zorgt ervoor dat mensen gezond en veerkrachtig zijn en draagt bij aan het bevorderen van participatie en sociale binding in onze samenleving. Sport verbindt mensen op een unieke manier, zorgt voor onderling respect en begrip en brengt teamspirit in onze participatiemaatschappij. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk blijft waardoor mensen kunnen blijven genieten van hun sport.  (..)  De vereniging is voor veel wijken een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen om te sporten, maar waar ook vriendschappen worden gemaakt en mensen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Door een hoger btw-tarief krijgen verenigingen beduidend hogere kosten op hun bord voor het huren van velden en zaalaccommodaties.

Volgens de voetbalbond zal het gevolg van het nieuwe belastingtarief zijn dat er hogere contributies zullen worden gehanteerd. De KNVB zegt dat het sporten voor veel Nederlanders onbetaalbaar wordt.

De KNVB wijst op het maatschappelijke belang van toegankelijke sport.

Het btw-tarief heeft financiële gevolgen voor de sport, maar zeker ook voor de maatschappelijke rol die sport speelt: het bevorderen van gezondheid, werken aan vorming door opvoeding en ontwikkeling van kinderen,  het werken aan verbinding tussen alle lagen van de bevolking. De afgelopen jaren hebben diverse overheidsprogramma’s tot doel gehad meer mensen aan het sporten te krijgen en sportverenigingen in te zetten op maatschappelijke thema’s. De btw-verhoging druist tegen deze intentie in, en werkt juist averechts.

Cc-foto: Dan Kamminga

Geef een reactie

Laatste reacties (56)