60

‘Kolencentrales draaien op subsidies’

GroenLinks opent 'Meldpunt fossiel schandaal' om einde te maken aan verborgen subsidies op fossiele brandstoffen

GroenLinks heeft vandaag een meldpunt geopend voor belastingbetalers. Nederland geeft naar schatting jaarlijks 7,5 miljard euro uit aan verborgen subsidies voor de productie en het gebruik van fossiele energie. GroenLinks wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren:

De komende jaren moeten we flink bezuinigen om de overheidsfinanciën weer gezond te krijgen. Dat kan niet zonder kritisch te kijken naar de vele miljarden aan belastinggeld die we jaarlijks in de fossiele put storten. Ieder jaar betaalt elke belastingbetaler gemiddeld ongeveer 800 euro extra aan het overeind houden van onze huidige, vieze energievoorziening. Dat kan en moet anders.

De verborgen subsidies bestaan uit allerhande financiële voordeeltjes voor producenten van fossiele energie en grootgebruikers van energie. Het leeuwendeel bestaat uit belastingkortingen. De accijnsvrijstelling op kerosine voor de luchtvaart, het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de energie-intensieve industrie en de vrijstelling op de kolenbelasting voor energieproducenten zijn slechts enkele van de vele steunmaatregelen.

Van Tongeren:

Kolencentrales draaien op subsidie. Dat is natuurlijk te krom voor woorden. Als ik naar het tuincentrum ga voor een zakje barbecuekolen dan moet ik kolenbelasting betalen. Maar energieproducenten die hele scheepsladingen aan kolen in een centrale gooien, hoeven geen kolenbelasting te betalen. De belastingkortingen zijn weggegooid geld, maar ook een aanslag op ons klimaat. Door kolen en andere fossiele brandstoffen kunstmatig goedkoop te houden, krijgt windenergie een slechtere concurrentiepositie op de energiemarkt. Dat is natuurlijk niet effectief en staat haaks op onze klimaat- en energieambities.

Op http://fossielschandaal.groenlinks.nl/ kunnen belastingbetalers zelf voorbeelden aandragen van fossiele schandalen. Een onafhankelijke jury nomineert op eigen initiatief en uit de inzendingen elke week drie voorbeelden. Alle bijdragen worden gebundeld in een grijsboek. GroenLinks zal er in de Tweede Kamer voor knokken om de ergste als eerste af te schaffen.

Geef een reactie

Laatste reacties (60)