107

Koning: Laat angst ons niet beheersen

Willem-Alexander roept met kerstboodschap op tot meer saamhorigheid: 'Vrede is niet voor gemakzuchtigen. Het vereist moed naar elkaar te luisteren'

Koning Willem-Alexander besteedde tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak aandacht aan de zorgen die onder veel Nederlanders leven. Hij verwees onder meer naar de aanslagen in Parijs en naar de vluchtelingen die in Nederland een veilig heenkomen zoeken. De koning drong aan op kalmte en onderling vertrouwen.


‘Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten,’ zei de koning. 

Er is in ons land nog veel belangrijk werk te doen om iedereen erbij te betrekken. Sommigen voelen zich in de steek gelaten en onvoldoende gehoord. Maar ons land – onze plek in de wereld – is ons dierbaar. Nederland is een land om je thuis te voelen.

Toch maakt dit ons niet onkwetsbaar voor zorgen en ongerustheid. Over gebeurtenissen die ons overvallen en waarmee we geen raad weten. Over verworvenheden die niet vanzelfsprekend zijn.

Volgens Willem-Alexander is er geen reden om de angst die onder mensen leeft weg te stoppen of te ontkennen, maar, zo benadrukt hij: ‘We moeten hem ook niet de teugels van ons leven in handen geven en onze samenleving erdoor laten beheersen.’

Ook legde de koning een parallel met de milieutop in Parijs en het daaruit voortgekomen klimaatakkoord, als voorbeeld van waar men toe in staat is als er wordt samengewerkt:

Deze waarden zijn de hartenklop van onze samenleving. Ze zijn wezenlijk voor ons als vrije mensen en geven ons steeds weer de kracht om door te gaan.

Onze gezamenlijke kracht reikt verder en verbindt sterker dan we soms zelf denken. We kruipen niet in onze schulp. Integendeel. Wat past, is trots op onze vrije en open manier van leven. Op onze overtuiging dat iedereen in ons Koninkrijk op voet van gelijkwaardigheid mee moet kunnen doen. En op onze rechtsstaat die beschermt wat weerloos is en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord.

Lees hier de volledige toespraak

Geef een reactie

Laatste reacties (107)