3

Kooijmans weerspreekt De Hoop Scheffer

De Hoop Scheffer beweerde dat ook Kooijmans geweld in Irak legitiem vond. Leerstoel De Hoop Scheffer in Leiden is naar Kooijmans vernoemd

Pieter Kooijmans, oud-minister van Buitenlandse Zaken, neemt afstand van Jaap de Hoop Scheffers bewering dat de inval in Irak wel degelijk gerechtvaardigd was. De Hoop Scheffer bekleedt op het moment de leerstoel die naar Kooijmans is vernoemd aan de Universiteit Leiden.

Volgens De Hoop Scheffer was de invasie van Irak rechtmatig, omdat Saddam Hoessein stelselmatig VN-resoluties had genegeerd, de zogenaamde corpustheorie. ‘Ik was en ben van mening dat de redenering wél valide was,’ zei hij afgelopen weekeinde in De Volkskrant. ‘En ik was de enige niet. Mijn voorgangers Kooijmans, Van Aartsen en Van Mierlo hebben allemaal op enig moment met dat argument gebruik van geweld gelegitimeerd. Kooijmans, een jurist met zo’n grote reputatie!’

Deze week in Vrij Nederland reageert Pieter Kooijmans:

‘De situatie was niet vergelijkbaar. Na de Golfoorlog is er in Irak een aantal malen gebombardeerd door de Britten en de Amerikanen wanneer bepaalde resoluties waren genegeerd. Maar dat waren eenmalig acties. Dat is héél wat anders dan een inval om regime change tot stand te brengen. Daar ben ik altijd tegen geweest.

Ironisch genoeg is het uitgerekend De Hoop Scheffer die nu in Leiden de Kooijmans-leerstoel ‘voor vrede, recht en veiligheid’ bekleedt, tot groeiende verontwaardiging van hoogleraren en studenten, die via brieven in het studentenblad Mare om zijn ontslag vroegen.
Vanmiddag vanaf 15.30 uur debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie-de Wit. Het debat is live te volgen via politiek24.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (3)