203

Koopkracht daalt harder dan verwacht

Cijfers slechter dan kabinet voorspelde ... Iedereen er op achteruit, bereken het zelf ... Inkomensverlies tot 200 euro per maand ... Zorgpremies stijgen harder dan beloofd

Iedereen gaat er in 2012 op achteruit maar sommige inkomens vromen worden harder getroffen, dan anderen. De terugval kan op lopen tot tegen de 5 procent. Een gezin met 5 kinderen bijvoorbeeld met een enkele kostwinner en een brutoinkomen van 40.000 euro per jaar, levert 5,6 procent in oftewel 233 euro per maand. Een alleenstaande ouder met 1 kind en een bruto inkomen van 25000 euro gaat er het minst op achteruit: 0,1 procent, oftewel een euro per maand. Het is het derde jaar op rij dat de inkomens achteruit gaan.

De cijfers worden blootgelegd in een nieuwe online service van Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting. Met de tool Koopkrachtberekenaar 2012 kan iedereen uitrekenen wat voor zijn of haar inkomenssituatie de gevolgen zijn. De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die voor het netto inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met vorig jaar. 

Het Nibud stelt:

Niet alleen de werkende Nederlanders voelen de crisis in hun portemonnee, ook bijstandsgerechtigden gaan er in 2012 op achteruit. Zelfs nog meer dan met Prinsjesdag werd verwacht. (…) Een koopkrachtdaling van 1% of 2% is dit jaar geen uitzondering. Dit betekent dat huishoudens enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden hebben. (…) Op Prinsjesdag werd verwacht dat de premie voor de basisverzekering zou stijgen met enkele euro’s per maand. Inmiddels blijkt de stijging echter sterker dan verwacht (een stijging van 6% t.o.v. 2011). Alle 18-plussers zullen deze stijging dus in hun portemonnee voelen.

Nibud: Iedereen gaat er op achteruit in 2012

Geef een reactie

Laatste reacties (203)