41

Kredietbank Rotterdam duwt mensen dieper de schulden in

Kredietbank gebruikt truc om te claimen dat de wachtlijsten zijn opgelost

De Kredietbank Rotterdam, die mensen met financiële problemen moet helpen, duwt ze dieper in de problemen. Door het beleid van de Kredietbank nemen de schulden niet af, maar lopen ze alleen maar verder op. Dat blijkt uit een reportage van het VARA-programma ‘De Ombudsman’ (vrijdag 28 januari, Ned 2., 19.25 uur). Personen die bij de Kredietbank aankloppen, worden direct in ‘budgetbeheer’ geplaatst. Dit houdt in dat de Kredietbank, onderdeel van de gemeente Rotterdam, beslag legt op het gehele inkomen van de klant en alleen zijn vaste lasten betaalt. De schuldenaar houdt daardoor te weinig geld over om zijn schulden te kunnen aflossen. Doordat de Kredietbank nalaat schuldeisers te benaderen, blijven de schulden oplopen met rente en incassokosten. Het kan jaren duren voordat er eindelijk een schuldregeling wordt opgestart.

Eén van de gedupeerden is al sinds februari 2010 klant van de kredietbank en heeft sindsdien haar schuld  zien oplopen met € 6.000,=. De Ombudsman kent tenminste zeven vergelijkbare zaken. Ook directeur Michel van Leeuwen van deurwaarderskantoor Flanderijn Incasso uit in de uitzending scherpe kritiek op de handelwijze van de Kredietbank. Volgens hem zijn de gevolgen van het handelen van de kredietbank bijzonder groot. “De afgelopen maanden heb ik voorbeelden gezien dat mensen wegens huurachterstand op straat zijn gezet, waarvan ik denk dat, als er beter was overlegd, het voorkomen had kunnen worden” aldus Van Leeuwen.

Mensen met veel schulden kunnen zich melden bij een schuldhulpverlener of een gemeentelijke kredietbank. De schuldhulpverlener probeert vervolgens een overeenkomst te bereiken met de verschillende schuldeisers. Gedurende 36 maanden lost de schuldenaar zoveel mogelijk af. De schuldeisers zetten op hun beurt het incassotraject en het rekenen van rente stil. Vaak nemen de schuldeisers genoegen met aflossing van slechts een deel van de schuld. Volgens afspraken van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, dient binnen 120 dagen een overeenstemming tussen de verschillende partijen bereikt te worden. Als het niet lukt om overeenstemming te bereiken, rest in principe een wettelijk traject van schuldsanering.

Uit de reportage van ‘De Ombudsman’ blijkt dat de Kredietbank Rotterdam een geheel eigen beleid voert. Personen die bij de Kredietbank aankloppen, worden niet geholpen maar direct in ‘budgetbeheer’ geplaatst, een regeling die normaal gesproken alleen wordt toegepast bij mensen met bijvoorbeeld psychische- of verslavingsproblematiek. Ondertussen worden de schuldeisers niet door de Kredietbank benaderd voor een oplossing. ‘Budgetbeheer’ houdt in dat de Kredietbank beslag legt op het gehele inkomen van de klant en alleen zijn of haar vaste lasten betaalt. De klant houdt, afhankelijk van het inkomen, ongeveer € 50,00 per week leefgeld over. Te weinig om zelf schulden mee af te lossen. Doordat de Kredietbank Rotterdam verzuimt schuldeisers te benaderen, blijven de schulden alleen maar oplopen. Volgens Gerard Neeleman, hoofd van de Kredietbank Rotterdam, is dit onvermijdelijk bij schuldhulpverlening. “Ik denk dat bij de meeste mensen de schulden nog oplopen gedurende de periode dat ze hulp krijgen bij de KBR (red: Kredietbank Rotterdam). Dat is pijnlijk, maar het is de realiteit dat dat in Nederland gewoon zo is” aldus Neeleman.

Deze werkwijze heeft voor de Kredietbank Rotterdam een groot voordeel. Door Rotterdammers die geholpen willen worden met hun schulden direct in budgetbeheer te plaatsen, kan de Kredietbank claimen dat de wachtlijsten voor schuldhulp zijn opgelost.

En het oplopen van de schulden gedurende het hulptraject is niet het enige probleem waar klanten van de kredietbank mee geconfronteerd worden. Zo raakt administratie regelmatig kwijt en worden telefoontjes en correspondentie niet beantwoord. Daarnaast wisselen contactpersonen met de regelmaat van de klok, zodat mensen keer op keer hun verhaal opnieuw moeten vertellen.

Geef een reactie

Laatste reacties (41)