Laatste update 16:22
33

Kritiek? Haha!

In de Tweede Kamer vandaag de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Nadat woensdag de politieke partijen hun commentaar gaven op het kabinetsbeleid – althans dat was de bedoeling – is het nu aan premier Rutte om de plannen te verdedigen.

De premier zei dat de vragen vaak verstopt zaten in de betogen van de Kamerleden en dat hij ze in acht blokjes, verdeelt naar beleidsonderdeel zoals zorg en onderwijs, zal beantwoorden.

Jesse Klaver van GroenLinks en Emile Roemer van de SP werpen Rutte voor de voeten dat door zijn beleid de inkomensverschillen zijn toegenomen. Een heikel punt omdat de PvdA die verschillen graag kleiner wil maken en de VVD daar van gruwelt.

Volgens Rutte klopt die bewering niet. Hij noemt de Gini-coëfficiënt, een getal dat de mate van ongelijkheid uitdrukt. Dat cijfer is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven, zo leest de premier van de telefoon van minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA), die de getallen even heeft opgezocht.NRC
Rutte: ‘Wij proberen elk jaar te komen tot een evenwichtig koopkrachtbeeld.’ Roemer: ‘We komen er eindelijk. De 20 procent rijkste mensen zijn in koopkracht gestegen. De 80 procent daaronder heeft moeten inleveren.’ Premier Rutte reageert: ‘Dat is onjuist. Ook werkenden met een laag inkomen zijn er flink op vooruit gegaan. Volgend jaar gaat 90 procent van de mensen erop vooruit. Daar ben ik blij om.’Volkskrant

Het lachen verging Rutte even toen hij werd aangevallen door Pechtold van D66 op zijn halfhartige houding ten aanzien van de Wet Werk & Zekerheid, het paradepaardje van Lodewijk Asscher. Rutte heeft  recent op een bijeenkomst met ondernemers gezegd dat hij die wet niet ziet zitten. “Als ik er eerlijk over ben dan dreigt een kabinetscrisis.” Buma van het CDA vond het raar dat de premier met twee tongen spreekt, Pechtold klaagde dat Rutte de problemen rond de wet niet adequaat genoeg aanpakt.

Voor het eerst vandaag was premier Rutte zojuist even flink geïrriteerd toen Pechtold (D66) hem verweet geen verantwoordelijkheid te nemen door de Wet Werk en Zekerheid niet voortvarend genoeg te verbeteren. Daarop maakte Rutte het persoonlijk door tegen Pechtold te zeggen dat juist hij met het kabinet de laatste crisisjaren verantwoordelijkheid heeft genomen door moeilijke maatregelen te nemen, terwijl D66 zich niet bij de coalitie van VVD en PvdA wilde aansluiten. Pechtold zei volgens Rutte destijds “doen jullie het maar”, wat volgens Pechtold “pure geschiedvervalsing” is.NRC

Rutte wil nog geen uitsluitsel geven wat het kabinet gaat doen met de pijnlijke uitslag van het Oekraïne-referendum.

Pechtold vindt het slecht voor het vertrouwen dat het kabinet de uitslag ‘laat slepen’. ‘De kiezer heeft gesproken. Nu niet langer dralen. Laat maar zien in Europa: Nederland ratificeert niet en dit zijn de effecten.’ Rutte vindt het onverstandig. ‘We moeten ons realiseren wat het effect daarvan is: dat de nee-stemmer op geen enkele manier wordt bediend.’Volkskrant

De geloofwaardigheid van Rutte wordt plots een issue. Diederik Samsom valt Rutte aan op zijn beruchte ‘pleurt op’ uitspraak waarmee hij Turkse-Nederlanders die zich misdragen een plek in de samenleving ontzegde.

Samsom valt Rutte aan op zijn inmiddels omstreden “pleur op”-uitspraken. De PvdA-leider vindt het een premier onwaardig. Hij vindt dat Rutte onderscheid maakt tussen Turkse Nederlanders en autochtone Nederlanders die zich allebei misdragen. Rutte neemt zijn woorden niet terug. Hij ziet zich gesteund, omdat veel mensen het met hem eens zouden zijn. Samsom: “Het past een premier niet. Dat iedereen het met u eens is, zal wel. Een premier heeft een grotere verantwoordelijkheid dan te zeggen waar iedereen het mee eens is.”Nu

Geef een reactie

Laatste reacties (33)