78

Kritiek op Amsterdams plan om etnisch profileren tegen te gaan

De Amsterdamse politie heeft een plan gemaakt om de praktijk van etnisch profileren, waarbij agenten mensen zonder aanleiding staande houden op basis van huidskleur, etniciteit, taal of religie, terug te dringen. Politieke partijen in de gemeenteraad, die er donderdag over vergadert, heeft nu al bedenkingen over de effectiviteit omdat die niet te controleren valt. De politie wil namelijk niet meten hoe vaak etnisch profileren voorkomt.

De Volkskrant meldt:

Het tegengaan van etnisch profileren behelst ‘een cultuurverandering die enige tijd vergt’, schrijft de Amsterdamse politie in haar plan van aanpak. Ze geeft aan dat de voortgang jaarlijks moet worden gemonitord met een analyse van MEOS – Mobiel Effectiever Op Straat –, een app waarmee agenten via hun smartphone onder meer persoonsgegevens kunnen opvragen. Onderzoek naar data in die app zal in de toekomst uitwijzen of het probleem afneemt. En juist dat moet veel sneller, vinden de Amsterdamse fractievoorzitters Roosma (GroenLinks) en Van Dantzig (D66). ‘Omdat dit plan van aanpak niet in een meting voorziet, weet je niet hoeveel onterechte controles de politie uitvoert en kun je dus ook niet weten of je het probleem terugdringt’, zegt Roosma.

De politie is van plan maar de app op beperkte schaal in te zetten. GroenLinks wordt dat MEOS door alle agenten gebruikt gaat worden. D66 wil dat de politie stopt met pro-actieve opsporing totdat de monitor in gebruik is genomen.

cc-foto: Michel Curi

Geef een reactie

Laatste reacties (78)