76

Kunduz-agenten vechten toch mee in oorlog tegen Taliban

Garantie dat door Nederland opgeleide agenten alleen politiewerk doen blijkt wassen neus

Agenten worden in de Afghaanse provincie Kunduz ingezet bij de oorlog tegen de Taliban, onthult RTL Nieuws. Die praktijk is in strijd met beloften die zijn gedaan aan Nederlandse politieke partijen. Het parlement stemde in met een Nederlandse trainingsmissie op voorwaarde dat de agenten niet deelnemen aan oorlogshandelingen.

Update 17.30

Volgens minister Rosenthal gelden de gemaakte afspraken over de politiemissie naar Kunduz nog steeds. De Afghaanse agenten worden niet opgeleid om deel te nemen aan offensieve militaire acties, maar alleen voor civiele taken.

Update maandag 15.00

GroenLinks en ChristenUnie hebben schriftelijke Kamervragen ingediend. Ze willen weten of de inzet van de agenten volgende de gemaakte afspraken is. De SP wil zo snel mogelijk in debat met minister Hillen (Defensie).  Destijds had het kabinet steun van GroenLinks, D66 en ChristenUnie nodig voor de politiemissie naar Kunduz.

De hoogste politie-commandant van de Afghaanse provincie laat geen misverstand bestaan over de rol van de agenten.

RTL Nieuws meldt:

Bij bijvoorbeeld speciale acties tegen de taliban en criminele groepen in Kunduz, wordt de ‘gewone agent’ als eerste ingezet. Dat geldt ook voor de agenten die straks worden opgeleid door Nederland. De commandant noemt dat zelfverdediging en geen vechten, dus is er geen probleem, vindt hij.

Zelfverdediging blijkt door de Afghaanse autoriteiten zeer ruim opgevat te worden. Zo worden de agenten ook ingezet bij aanvallen op de Taliban, acties die in Nederland offensief zouden worden genoemd. De ChristenUnie en D66 willen nadere uitleg van de minister over de woorden van de commandant.

NRC Handelsblad constateert dat de kwestie al in februari speelde en schrijft:

Toen zei NRC-redacteur Mark Kranenburg, die de besluitvorming rond de missie in Kunduz volgt, dat “de papieren werkelijkheid van Den Haag niet altijd strookt met de praktijk in Kunduz”. De Tweede Kamer stemde dit voorjaar in met de politietrainingsmissie onder deze nadrukkelijke voorwaarde. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met de Afghaanse autoriteiten. De Nederlandse voorwaarde van een garantie dat de agenten niet partciperen in militaire operaties sloot volgens Kranenburg niet uit dat agenten zichzelf “mogen beschermen als ze worden aangevallen”, maar moet erop toezien dat de agenten niet door het Afghaanse leger “worden ingelijfd”.

Bekijk het videoverslag van RTL Nieuws hier.

Train jezelf: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (76)