81

‘Kunstsubsidie gebruiken om mensen te ontslaan’

Staatssecretaris Zijlstra maakt vaart met uitholling culturele sector

Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) wil culturele instellingen voorbereiden op hun mogelijke sluiting, zo meldt NRC Handelsblad vrijdagmiddag. Instellingen die worden gekort op hun subsidie mogen de subsidie die ze nog hebben ook gebruiken bij de afbouw van hun activiteiten, bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen. Dat staat in een brief die OCW heeft gestuurd aan onder meer productiehuizen voor theater en dans, de Nationale Reisopera en jeugdgezelschappen voor dans. Het ministerie wil geen commentaar geven. Anderen daarentegen wel:

NRC schrijft dat Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma (PvdA) schriftelijke vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris:

Het ministerie mag niet zomaar andere bestedingsdoelen voor de subsidies bedenken zonder dat de Kamer daarover heeft gesproken. Als dit doorgaat, worden de subsidies in 2012 niet meer besteed aan producties en programmering maar aan ontslagvergoedingen. Dat betekent dat de bezuinigingen op cultuur nóg eerder ingaan. Aan de instellingen wordt gevraagd om voor half oktober een aanvraag in te dienen om de subsidies alternatief te besteden. Maar veel instellingen zijn er nog niet uit of ze stoppen.

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft telefoontjes gekregen van leden die twijfelen wat ze moeten doen, zegt Mirjam van Dootingh, directeur van de NAPK:

In de junibrief waarin de bezuinigingsplannen van het ministerie stonden, stond niet met naam en toenaam welke instellingen geen subsidie meer krijgen. Met deze laatste brief krijgen instellingen de facto te horen dat ze geen of minder subsidie krijgen. In de brief staat weliswaar dat dit nog niet het formele subsidiebesluit is, maar er wordt al wel van de instellingen gevraagd om met een plan te komen om de subsidies te besteden aan de afbouw van hun organisatie. Bovendien is het culturele seizoen 2011- 2012 net begonnen. De instellingen zijn koud begonnen met hun producties en nu krijgen ze te horen: stop er maar mee.”

Productiehuis Frascati in Amsterdam heeft de brief ook gekregen. Zakelijk directeur Jola Klarenbeek:

Wij gaan geen aanvraag indienen om de subsidies te gebruiken voor het afkopen van dienstverbanden. Dat zou ook niet kunnen, want dat geld hebben wij al ingezet voor onze lopende exploitatie en programmering. Wij zijn niet van plan onze deuren te sluiten in 2013, wel zullen wij op kleinere schaal doorgaan.

NRC: Zijlstra: deel subsie kunst gebruiken voor ontslagen

Tegen de afbraak van kunst en cultuur: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (81)